Biopuhdistajan toimintaperiaate on yksinkertainen

Biopuhdistaja on jatkuvatoiminen harmaavesipuhdistaja, ja sen toimintaperiaate on yksinkertainen. Toiminta perustuu jäteveden ilmastamiseen, jota tehostetaan biologisella puhdistamisella. Biomoduulien pinnalle kertyvä biokerros vahvistaa jätevedessä olevien ravinteiden puhdistamisprosessia.

Biopuhdistajan toimintaperiaate piirrosvideolla

Biopuhdistajan toimintaperiaate

  1. Harmaavesi johdetaan viettoviemärillä säiliön ensimmäiseen osastoon.
  2. Ensimmäisen osaston suuri tilavuus luo edellytykset kunnolliselle rasvojen ja kiintoaineiden erottelulle.
  3. Erottelun jälkeen vesi siirtyy painovoimaisesti toisen osaston pohjalta biomoduuleihin.
  4. Biomoduuleissa harmaavesi ilmastetaan pienillä happikuplilla ja prosessin tuloksena harmaaveden ongelmallisimman aineen, eli orgaanisen aineen poistuma on 99%.
  5. Kolmannessa osastossa puhdistettu vesi rauhoitetaan ennen siirtoa osaston pohjalta purkupaikalle.
  6. Lähtevän viemärin karkeasuodatin viimeistelee täydellisen puhdistustuloksen.

Biopuhdistajan toimintaperiaate animoituna