Biopuhdistajalle parhaat käyttäjäarvioinnit SYKEn MunPutsari-hankkeessa

Suomen Ympäristökeskus totetutti osana MAVEKE-hanketta (Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen) MunPutsari-tietopankkiin puolueettomia asukashaastatteluita jätevesijärjestelmien käyttäjiltä.

Asukkaiden arvioitavana oli 10 eri valmistajan tuotteita. Lue lisää miten käyttäjät arvioivat eri tuotteita.

Mun Putsari-kysely toteutettiin puolueettomasti käytössä olevissa kohteissa. Asukkailta kerättiin mielipiteitä omasta putsaristaan asukashaastatteluna ja asukkaat arvioivat oman putsarin toimintaa nimettömästi.

Hankkeessa arvioitiin 17 eri asukashaastattelussa kaikkiaan 10 eri valmistajan tuotteita. Arvioitavana olivat erilaiset maapuhdistamot, laitepuhdistamot ja kaksoisviemäröintiratkaisut. Vestellin tuotteita oli mukana kahdessa eri asukashaastattelussa.

Asukkaiden arviointikriteereinä olivat:

Kerro mitä mieltä olet puhdistamostasi.
Anna jokaiselle osa-alueelle kouluarvosana 4-10 (jossa 10 on erittäin tyytyväinen ja 4 erittäin tyytymätön)

 • 1. Rakennusvaiheen sujuvuus
 • 2. Vaikutus ympäristöön, esim. haju,
  lähivesien laatu
 • 3. Vaikutus pihapiirin viihtyisyyteen ja sopivuus pihamaisemaan
 • 4. Käyttö- ja huoltokustannus
 • 5. Investointikustannus
 • 6. Käyttömukavuus, arkipäivän toimenpiteet
 • 7. Huollon tarve, huollosta aiheutuva vaiva
 • 8. Puhdistamon toimivuus, miten jätevesi puhdistuu

Vestellin Biopuhdistaja tuotteet saivat parhaat arviot käyttäjäkokemuksien perusteella. Biopuhdistaja 4 sai käyttäjäarvion keskiarvoksi täyden 10:n ja sijoittui listauksen ensimmäiseksi. Biopuhdistaja 3 sai käyttäjäarvion keskiarvoksi 9,5 ja sijoittui keskiarvon mukaan toiseksi.

Alapuolella on koonnit arviosta eri arviointikriteereiden mukaan.

 

 

Asukkaiden kommentteja Biopuhdistajasta:

 • ”Ennakkoon tutustuttu internetissä eri järjestelmiin. Valittu järjestelmä nousi selkeästi ykkösvaihtoehdoksi.”
 • “Kaikki osatoiminnot sujuivat moitteettomasti.”
 • ”Käyttöönotto oli helppoa, ja siihen hyvä opastus”
 • ”Pitkä huoltoväli ja kemikaalittomuus tärkeitä valintaperusteita”

 

Lue täydet käyttäjäarvioinnit tästä:

404, Vestelli Biopuhdistaja 4 + umpisäiliö 12 m3

406, Vestelli Biopuhdistaja 3 + umpisäiliö 10 m3

 

Tutustu Biopuhdistajan toimintaan katsomalla piirrosvideo:

 

Lue lisää testivoittaja-jätevesijärjestelmästä kotisivuilta

 

Tutustu tarkemmin kaikkiin arviointeihin ja MunPutsari -sivustoon alapuolella olevasta linkistä.

MunPutsari – Asukkaiden kokemuksia kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä

 

Mikä on MAVEKE-hanke?

MAVEKE -hankkeen (Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen) tavoite on lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja taloudellisuutta maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Hankkeessa koottuun MunPutsari –tietopankkiin kootaan käyttäjien kokemuksia kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä ja tuotetaan puolueetonta tietoa

MAVEKE-hankesivu