Tällä työkalulla voit selvittää tarvitseeko sinun uusia jätevesijärjestelmäsi

Mikäli kiinteistö sijaitsee alle 100m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, järjestelmä tulee lain mukaan uusia 31.10.2019 mennessä. Epävarma kiinteistön omistaja voi tarkistaa tonttinsa sijainnin suhteessa vesistöön Ympäristöministeriön luomasta palvelusta osoitteessa www.ymparisto.fi/satametria.

Jätevesilainsäädäntö pähkinänkuoressa – Lain määräaika 31.10.2019 velvoittaa kiinteistöjä ranta- ja pohjavesialueilla, muualla vasta remontin yhteydessä.

Lain edellyttämän jätevesien käsittelyjärjestelmän perustason puhdistusvaatimus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä, tai ovat vedenhankintakäytössä tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Etäisyys vesistöstä määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähimmän talousvettä muodostavan rakennuksen seinään.

Vuoden 2004 ja sen jälkeen voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai silloiseen myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen, eikä vaadi muutoksia.

Kiinteistön omistaja on aina vastuussa kiinteistössään muodostuvien jätevesien riittävästä puhdistustasosta.

Mitä tarkoitetaan vesilain mukaisella vesistöllä?

Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä;

  • joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä, jonka valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä
  • purolla tarkoitetaan jokea pienempää virtaavan veden vesistöä
  • norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin mahdollista.

 

Jätevesilaki piirrosvideolla esitettynä: