Pesu- ja käymälävesien erottelu kannattaa

Pesu- ja käymälävesien erottelulla poistetaan suurin osa bakteereista ja parannetaan jätevesijärjestelmän toimintavarmuutta.

Talouden jätevedet koostuvat suurimmaksi osaksi erilaisista pesuvesistä, sillä käymälävesiä syntyy määrällisesti huomattavasti vähemmän. Käymälävedet sisältävät kuitenkin valtaosan talousjätevesien ympäristöä kuormittavista haitta-aineista ja -mikrobeista. Ongelmallisuudestaan huolimatta virtsa ja uloste ovat oikein käsiteltyinä hyvää maanparannusainetta ja ne sisältävät paljon hyödyllisiä ravinteita.

Pesuvesistä jää mekaanisen erottelun jälkeen puhdistettavaksi kiinteistön kokonaiskuormitukseen nähden vain vähän orgaanista ainetta. Jätevesien käsittely on helpompaa ja toimintavarmempaa, kun käymäläjätevesiä ei sekoiteta huomattavasti puhtaampiin pesuvesiin. Pesuvesissä orgaaninen aine on suuri kuormittaja ja harmaille jätevesille suunnitellun jätevesijärjestelmän tulee olla optimoitu tätä varten.

Kuva 1: Kotitalouksissa muodostuvien jätevesien koostumus (Särkelä ja Lahti, 2013).

 

Uusissa kohteissa erillisviemäröinti kannattaa aina ulottaa rakennuksen ulkopuolelle asti, jotta käymälä- ja pesuvesien yhteis- sekä erilliskäsittely on mahdollista. 

Vesikäymälällisillä kiinteistöillä jäteveden erilliskäsittelyssä käymälävedet johdetaan välivarastoon eli umpisäiliöön. Pesuvesien käsittelyksi riittää kaikille jätevesille tarkoitettua käsittelyä huomattavasti yksinkertaisempi ja samalla toimintavarmempi käsittely. Pesuvedet voidaan puhdistaa esimerkiksi Vestellin Biopuhdistajalla.

Parhaimman hyödyn erilliskäsittelystä saa ottamalla käyttöön vedettömän tai vähän vettä käyttävän käymälän vesikäymälän sijaan. Näin vedenkulutus, lietteiden määrää sekä niistä aiheutuvat välilliset ympäristövaikutukset vähenevät. Samalla säästää umpisäiliön tyhjennyskustannuksissa. Vähän vettä käyttävien käymäläjärjestelmien avulla käymälävesien määrää voidaan vähentää alle kymmenesosaan normaaliin vesikäymälään verrattuna. Täysin vedettömän käymälän tuotokset arvokkaine ravinteineen pystytään hyötykäyttämään lannoitteena tai maanparannusaineena lähellä niiden syntypaikkaa.

Erilliskäsittelyn etuja

Mikäli käytössä on lisäksi vedetön tai vähän vettä käyttävä käymälä, hyödyt lisääntyvät entisestään

  • Käymälätuotteiden hyötykäyttö: Käsitellyt käymälätuotteet voi käyttää lannoitteena ja maanparannusaineena kiinteistöllä (tutustu: Käymälätuotteiden hyötykäyttö)
  • Taloudellisuus: vedenkulutus ja lietteiden määrä vähenevät, tyhjennyskulut laskevat (tutustu: Vedetön käymälä tai vähävetinen käymälä)
  • Ympäristöystävällisyys: säiliön tyhjennysväli pitenee, lietekuljetusmatkat vähenevät, kuormitus vesistöön pienenee