Jätevesijärjestelmän tekeminen sekä uudis- että saneerauskohteeseen on luvanvaraista rakentamista, Raasepori

Kimmo Naakka rakennutti kallioiselle marenrantatontille Raaseporiin vapaa-ajan asunnon. Kohteen jätevesisuunnitelmasta vastasi Wassis. Talon harmaille vesille valittiin Vestellin Biopuhdistaja 4.

Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen

Kimmo Naakalla ei ollut entuudestaan tiedossa jätevesisuunnittelijaa, jonka puoleen hän olisi kääntynyt. “Oma arkkitehtini osasi kuitenkin suositella muutamaa alan suunnittelijaa ja näistä vaihtoehdoista päädyin Wassikseen. Kallioinen tontti asetti omat haasteensa suunnittelulle, mutta Wassiksen avulla löysimme toimivimmat asennus- ja järjestelmävaihtoehdot.”

Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen 

Jätevesisuunnittelu alkaa tonttikäynnillä suunnittelijan kanssa, jolloin keskustellaan yhdessä eri vaihtoehdot läpi. Käynnillä huomioidaan tontin maaperä ja maaston muodot, sekä kiinteistön varustelutaso ja tietenkin omistajan toiveet, jotta kohteelle löydettäisiin paras mahdollinen jätevesiratkaisu. Tämän jälkeen jätevesisuunnitelma toteutetaan. Suunnittelija laatii myös asiakkaan puolesta lupahakemukset kunnalle ja on tukenasi koko jätevesiprojektin ajan. ”Wassis hoiti suunnittelun ammattitaitoisesti ja sovitussa aikataulussa – tai itseasiassa vähän nopeamminkin.”

Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen 

Jätevesijärjestelmän tekeminen sekä uudis- että saneerauskohteeseen on luvanvaraista rakentamista: “Projektissa kannattaa huomioida lupahakemusten käsittelyn vaatima aika, joka vaihtelee kunnittain muutamasta viikosta jopa puoleen vuoteen”, muistuttaa suunnittelija Stefan Wasström.

Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen

Suunnitelman sisältämän materiaaliluettelon avulla voi pyytää tarjouksen valitusta jätevesijärjestelmästä ja asennuksesta. ”Hankintavaiheessa kilpailutin valitut jätevesijärjestelmät, mutta Wassiksen kautta päästiin taloudellisesti järkevimpään ratkaisuun”, toteaa Naakka. Samalla hän muistuttaa, ettei jätevesisuunnitelma ja -järjestelmän toteutus ole vaikeaa: ”Olen ihmetellyt ihmisiä, jotka kritisoivat jätevesijärjestelmän kunnostusta tai uusimista. Mielestäni on kaikkien etu, etteivät jätevedet valu vesistöihin, vaan luonto voi hyvin.”

Kuva: Honkatalot / Hans Koistinen