Oy Embria Villagella haluttiin jätevesijärjestelmä, joka täyttäisi nykypäivän ympäristövaatimukset, Joutseno

Oy Embria Village halusi uudistaa rakennuskompleksin jätevesijärjestelmän Joutsenossa. He halusivat järjestelmän, joka täyttäisi nykypäivän ympäristö- ja lainsäädännölliset vaatimukset.Kohteen kaikki jätevedet puhdistaa nyt BioKube Mars 6000. Suuremmat BioKubet mitoitetaan aina jokaiseen kohteeseen sopivaksi. Tähän kohteeseen tehdyssä järjestelmässä riittää kapasiteettia jopa sadalle henkilölle. 

Embria Villagen yhteyshenkilö kertoo tarkemmin projektin toteuttamisesta. Hän sanoo yhteistyön Vestellin kanssa sujuneen todella hyvin. Aluksi he saivat kirjallisen tarjouksen, jonka jälkeen Vestellilltä soitettiin ja selvitettiin Embria Villagen tarkemmat tarpeet. 

Embrian Villagen yhteyshenkilö kertoo saaneensa Vestelliltä todella hyvää palvelua alusta alkaen. Ensimmäisen puhelun jälkeen päästiin nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, minkälainen jätevesijärjestelmä olisi Embria Villagen tarpeisiin sopiva. Embria sai Vestelliltä tarjouksen, johon he lopulta päätyivät. Heidän yhteyshenkilön mukaan Vestelli oli jätevesialan yrityksistä halukkain kommunikoimaan ja ymmärtämään kohteen tarpeet. Hän kertoo Vestellin toimineen heidän toiveidensa mukaisesti ja toteuttaneen täysin heille soveltuvan jätevesijärjestelmän. 

Kohteen jätevesisuunnitelman laati Jouni Saarinen. Laadukas suunnitelma oli tässä kohteessa todella tärkeä osa projektia, koska kyseessä on iso jätevesijärjestelmä. Kun suunnittelija tulee paikan päälle, keskustellaan eri vaihtoehdot läpi ja tämän jälkeen jätevesisuunnitelma toteutetaan. Vestelli hoitaa myös lupa-asiat kunnan rakennusviraston ja ympäristötoimen kanssa.

BioKube Mars:in asennuksen kohteeseenhoiti Lasse Åkerlund Vestelliltä, sekä Vestellin yhteistyökumppani Ruokolahden LVI- ja Konetyö Oy. Asennustyöt olivat Embria Villagen mukaan hyvin organisoitu. Embrian yhteyshenkilö sanoo kaikkien laitteiden tulleen ajallaan ja asennustyöt tehtiin kahden miehen voimin sovitussa aikataulussa. Järjestelmän sijaintia vaihdettiin asennuksen aikana. Tämä oli todella hyvä päätös, sillä asennustyöt helpottuivat ja uusi sijainti on myös järjestelmän toimivuuden kannalta hyvä ratkaisu.

Embria Village on ollut erittäin tyytyväinen järjestelmän toimintaan. Yksi merkittävimmistä syistä tämän järjestelmän valintaan oli BioKuben ainutkertainen, veden kiertoon perustuva jatkuvatoimisuus, mikä mahdollistaa järjestelmän vähäisen ja jopa katkonaisen käytön.

Lopuksi Embrian yhteyshenkilö sanoo Vestellin hoitaneen projektin kaikki osa-alueet täydellisesti. Yhteistyö ja viestintä on hänen mukaan ollut mutkatonta ja selkeää, sillä lupaukset toteutettiin tekojen ja tulosten muodossa. Embrian yhteyshenkilö kehottaa Vestellin asiakkaita rohkeasti kertomaan tarpeistaan, koska Vestellillä kaikkeen löytyy ratkaisu.