Biopuhdistajalla saat aina erinomaisen puhdistustuloksen

Biopuhdistajaa on tutkittu riippumattomasti kuuden vuoden ajan. Biopuhdistaja täyttää jätevesilain 19/2017 ankarimman vaatimustason kaikissa olosuhteissa. Biopuhdistajalla saat aina erinomaisen puhdistustuloksen kiinteistösi varustelutasosta, vaihtelevasta käytöstä ja vuodenajoista huolimatta – ja luonto kiittää.

Biopuhdistaja soveltuu jätevesiratkaisuksi myös ankarimman vaatimustason kohteisiin ja on hyväksytty kaikissa Suomen kunnissa.

Biopuhdistajaa on tutkittu erilaisissa kohteissa (omakotitalo- ja mökkikäyttö), erilaisissa olosuhteissa (kesä, talvi ja jaksottainen käyttö), erilaisissa kuormituksissa (75 l/vrk, 220 l/vrk, 300 l/vrk, 450 l/vrk ja 750 l/vrk) vuosien 2011 ja 2017 välisenä aikana.

Kaikki testit on tehty puolueettomasti (KVVY tai SYKE) ja jokaisessa testissä Biopuhdistajan puhdistustulokset täyttävät kokonaisuudessaan hajajätevesiasetuksen (157/2017) ankaramman vaatimustason: BOD7 < 45 mg/l (vähintään 90 %), fosfori < 3 mg/l (vähintään 85 %) ja typpi < 76 mg/l (vähintään 40 %). Jaksottainen käyttö ei vaikuta Biopuhdistajan toimintaan. Biopuhdistajan puhdistustulokset ylittävät aina ankarimmat vaatimukset kaikissa olosuhteissa. 

Alla tulokset tiivistetysti, täydet tutkimustulokset löydät suunnittelijat -sivulta.

 

Tutkimus 1: Mäntyharju, 2011, testijakson pituus 1kk (talvi)

Järjestelmät: Biopuhdistaja harmaille vesille ja umpisäiliö wc-vesille.

Kooste: Ympärivuotisen mökin vedenkäyttö koostui harmaista jätevesistä (astianpesu-, pyykinpesu-, suihku- ja keittiövesistä) sekä erillisistä wc-jätevesistä. Arvioitu vedenkulutus 220 l/vrk. Tutkimuksen ajan käyttö oli vaihtelevaa. Järjestelmän puhdistustasossa ei tapahtunut muutoksia epäsäännöllisestä käytöstä huolimatta.

Mäntyharju, 2011, testijakson pituus 1kk (talvi) – KVVY
PUHDISTUSTEHO BHK7 FOSFORI TYPPI
Biopuhdistaja 99 % 97 % 99 %
VAATIMUSTASO BHK7 FOSFORI TYPPI
Perustason puhdistusvaatimus 80 % 70 % 30 %
Ankarampi puhdistusvaatimus 90 % 85 % 40 %

 

Tutkimus 2: Hämeenkyrö, 2013, testijakson pituus 1kk (kesä)

Järjestelmät: Biopuhdistaja harmaille vesille ja umpisäiliö wc-vesille.

Kooste: Ympärivuotisen mökin vedenkäyttö koostui harmaista jätevesistä (astianpesu-, pyykinpesu-, suihku- ja keittiövesistä) sekä erillisistä wc-jätevesistä. Arvioitu vedenkulutus 75 l/vrk. Tutkimuksen ajan käyttö oli vaihtelevaa. Järjestelmän puhdistustasossa ei tapahtunut muutoksia epäsäännöllisestä käytöstä huolimatta.

Hämeenkyrö, 2013, testijakson pituus 1kk (kesä) – KVVY
PUHDISTUSTEHO BHK7 FOSFORI TYPPI
Biopuhdistaja 99 % 97 % 97 %
VAATIMUSTASO BHK7 FOSFORI TYPPI
Perustason puhdistusvaatimus 80 % 70 % 30 %
Ankarampi puhdistusvaatimus 90 % 85 % 40 %

 

Tutkimus 3: Kangasala, 2015, testijakson pituus 5kk (kesä)

Järjestelmät: Biopuhdistaja harmaille vesille ja suursäiliöllinen kuivakäymälä (suotonesteet viemäröity harmaiden vesien joukkoon).

Kooste: Omakotitalon vedenkäyttö koostui harmaista jätevesistä (astianpesu-, pyykinpesu-, suihku- ja keittiövesistä) sekä suursäiliöllisen kuivakäymälän mahdollisista suotonesteistä. Arvioitu vedenkulutus 300 l/vrk. Tutkimuksen ajan käyttö oli säännöllistä omakotitalon käyttöä. Järjestelmän toiminta oli tarkkailujakson aikana erinomaisen tasaista.

Kangasala, 2015, testijakson pituus 5kk (kesä) – KVVY 
PUHDISTUSTEHO BHK7 FOSFORI TYPPI
Biopuhdistaja 99 % 89 % 97 %
VAATIMUSTASO BHK7 FOSFORI TYPPI
Perustason puhdistusvaatimus 80 % 70 % 30 %
Ankarampi puhdistusvaatimus 90 % 85 % 40 %

 

Tutkimus 4: Espoo – Suomen Ympäristökeskus, Suomenojan tutkimusasema, 2017, testijakson pituus 6kk

Järjestelmät: Biopuhdistaja harmaille vesille.

Kooste: Biopuhdistajan toimintaa testattiin yhteensä kuusi kuukautta. Vedenkulutus vaihteli 750 l/vrk ja 450 l/vrk välillä tutkimuksen eri koejaksojen aikana. Testaus jakaantui taulukossa 1 esitettyihin koejaksoihin:

Suomenojan tutkimusasemalle pumpataan jätevettä läheiseltä asuinalueelta, joka koostuu noin 40 asuinrakennuksesta. Tämä jätevesi sisältää kaikki asumisessa syntyvät jätevedet ja linjaan ei tule teollisuusjätevesiä tai vastaavia. Satunnaiset sulamisvedet ovat mahdollisia.

Testausta varten tätä jätevettä käsiteltiin niin, että se vastasi mahdollisimman hyvin harmaata jätevettä. Tuleva jätevesi pumpattiin sekoituksella varustettuun varastosäiliöön (15 m3), josta testauksessa käytetty vesi otettiin osittain selkeytettynä.

Tulevaa jätevettä laimennettiin puhtaalla verkostovedellä (suhde 30 % / 70 %). BOD7 arvon kasvattamiseksi veteen lisättiin metanolia. Lisäys oli molemmilla koejaksoilla 15 – 50 ml/100 l syötettävää vettä.

Metanoli esisekoitettiin pienempään vesimäärään ja tämän jälkeen potkurisekoittimen ja vesisuihkun avulla laimennettuun syöttöveteen. Jotta syötettävän veden laatu pysyisi mahdollisimman vakiona, eikä syöttösäiliöön kertyisi rikastumaa, valmistettiin kerrallaan vain vuorokauden annos, joka syötettiin saman vuorokauden kuluessa. Viikonlopuiksi tehtiin kolmen vuorokauden annos (1 900 / 1 350 l), joka syötettiin kokonaisuudessaan viikonlopun aikana (pe-ma).

Vesi syötettiin puhdistamolaitteistoon jaotinkellon ohjaamalla uppopumpulla. Veden syötöt tapahtuivat seuraavina ajanhetkinä 3:00, 4:00, 6:00, 8:00, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 18:00 ja 20:00. Virtausnopeutta säädettiin pumpun painepuolella olleella säätöventtiilillä. Syötön määrä jokaisella syöttökerralla oli joko noin 75 l 4 minuutin aikana tai 45 l 2 minuutin aikana riippuen kulloisestakin vuorokausivirtaamasta. Jokaisen vesierän valmistuksen yhteydessä letkulinja ilmattiin avaamalla säätöventtiili hetkeksi kokonaan.

Tutkimusasemalla tehdyssä tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan harmaita jätevesiä ja näin normaalisti kiinteistöllä syntyviä käymäläjätevesiä ei ole huomioitu osana kokonaisuutta.

Hajajätevesiasetuksen (157/2017) mukaiset vaadittavat puhdistustehot pelkästään harmaata jätevettä käsitteleville puhdistamoille ovat seuraavat olettaen, että kiinteistöllä syntyvistä käymäläjätevesistä ei aiheudu kuormitusta ympäristöön (umpisäiliö tai kuivakäymälä):
– Perustason puhdistusvaatimus; BOD7 67 %, kokonaistyppi 0 % ja kokonaisfosfori 0 %
– Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla (ns. tiukempi vaatimustaso); BOD7 83 %, kokonaistyppi 0 % ja kokonaisfosfori 18 %

Tutkimus 4: Espoo – Suomen Ympäristökeskus, Suomenojan tutkimusasema, 2017, testijakson pituus 6kk – SYKE
PUHDISTUSTEHO (ainoastaan harmaavesi) BHK7 FOSFORI TYPPI
Biopuhdistaja 88 % 35 % 47 %
VAATIMUSTASO (ainoastaan harmaa jätevesi huomioiden) BHK7 FOSFORI TYPPI
Perustason puhdistusvaatimus 67 % 0 % 0 %
Ankarampi puhdistusvaatimus 83 % 18 % 0 %

 

Biopuhdistaja täyttää hajajätevesiasetuksen (157/2017) mukaiset vaadittavat jätevesijärjestelmän ankarammat puhdistustasot kaikissa olosuhteissa.

Lataa tästä tutkimustulosten koontisivu suunnitelmien liitteeksi.