“Projekti onnistui kaikin puolin, ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen” Tero Heino, DanHatch, Kokemäki

DanHatch on kansainvälinen yritys, jonka yksi toimipisteistä sijaitsee Suomessa Kokemäellä. Tämä 1980-luvulla rakennettu teollisuuslaitos on uusimpia Vestellin yhteistyöprojekteja. Laitos toimii broilerihautomona, ja sijaitsee luonnonsuojelualueen sekä pohjavesialueen läheisyydessä. Laitoksen käyttötarkoitus ja sijainti asettivat projektille erityisvaatimuksia vesienkäsittelyn suhteen.

Kokemäelle toteutettiin tänä keväänä mittatilaustyönä tarpeisiin vastaava jätevesijärjestelmä, jossa keskeisenä osana oli Biopuhdistaja 240 -puhdistamo. Numerosarja 240 viittaa puhdistajan päivittäiseen puhdistuskapasiteettiin, joka on 24 m3/vrk. 

“Laitoksemme pinta-ala on noin 2500 neliömetriä, ja broilerihautomossa syntyy untuvikkoja kolme kertaa viikossa. Yksi hautomossa suoritettavista tärkeistä toimista ovat puhtaanapidolliset tehtävät, mikä tarkoittaa, että vettä kuluu runsaasti”, vastaa hautomopäällikkö Tero Heino, kysyttäessä laitoksen toiminnasta. 

Erityispiirteitä laitoksessa ovat suuret vesivirtaamat tuotannon ollessa käynnissä sekä puhdistusten aikana. Laitoksessa on myös pesukoneita ja vessoja, jotka lisäävät vedenkulutusta. Suurten virtaamien vuoksi veden tehokas käsittely- ja varastointikapasiteetti on välttämätön. Puhdistamo käsittelee laitoksen puhtaanapitovesiä, sekä pesuissa ja desinfioinneissa syntyviä kemikaaleja, joten puhdistusjärjestelmän tehokkuus on erityisen tärkeää. Heino paljastaa suunnitteilla olevan hautomon laajennuksen, joten kokonaisuus mietittiin jo alusta alkaen siten, että tulevaisuudessa tehtävä laajennus onnistuu helposti ja kokonaan ilman tuotannon keskeytystä.

Teollisuuslaitoksen vanha puhdistuslaitteisto oli saavuttanut käyttöikänsä rajan, ja järjestelmän päivitys tuli ajankohtaiseksi keväällä 2022. Asiantuntijan suosituksesta DanHatchin johtoryhmä otti yhteyttä Vestelliin. “Tutkimme myös tarjouksia muilta tarjoajilta, mutta Vestelli vastasi selkeästi parhaiten vaatimuksiimme sekä kokoluokan että kapasiteetin puolesta”, kuvailee Heino. Pian yhteydenoton jälkeen allekirjoitettiin jo Vestellin kanssa yhteistyösopimus, johon sisältyi suunnittelu, laitteiden hankinta, urakoitsijoiden valinta sekä toteutus. Johtoryhmä luotti alusta alkaen Vestellin ammattitaitoon ja kykyyn toteuttaa hanke itsenäisesti.  

Projekti alkoi tutustumisella kohteeseen ja tarkesuunnitelman laatimisella, jossa määriteltiin laitteiden ja putkitusten sijainnit. Seuraavaksi asennustiimi ryhtyi kaivamaan säiliökaivantoja ja asentamaan Biopuhdistaja 240 -säiliöitä. Ankkurointikankaiden käyttö säiliöiden ankkuroinnissa osoittautui järkeväksi sekä taloudelliseksi ratkaisuksi, kun maaperän kosteus otettiin huomioon. Samanaikaisesti myös viemärilinjan asennus aloitettiin. Syvä viemärilinja kaivettiin auki ja asennettiin Vestellin 4m3 saostussäiliö. Lisäksi asennettiin jätevesipumppaamo, joka varmistaa jäteveden tehokkaan pumppauksen järjestelmässä. Säiliöiden väliset putket liitettiin yhteen ja asennettiin viemärintarkastuskaivot, joiden avulla mahdollinen tuleva laajennus olisi helpompi toteuttaa. 

Putkityöt olivat myös merkittävä osa rakennusprosessia. Viemäriputket ja kaapelinsuojaputket asennettiin huolellisesti varmistaen niiden asianmukainen suojattu sijainti. Lisäksi kaivantoon laskettiin paineentasauslaatat turvaamaan viemärilinjaa raskaalta liikenteeltä. Lopuksi suoritettiin viimeistelyvaihe, jossa tehtiin lopputäytöt, siivottiin alue ja tarkastettiin koko järjestelmä kokonaisuudessaan. “Asennus sujui nopeasti, eikä tuotantoa tarvinnut keskeyttää edes asennuksen ajaksi”, nostaa Heino erikseen esille. Projekti valmistui onnistuneesti 2023 huhtikuussa.

“Vestellin suunnittelu, asennus, käyttöönotto sekä asiakaspalvelu ovat olleet erittäin hyviä. He tarttuivat ripeästi projektiin ja tukivat meitä ammattitaidollaan”, kertoo Heino. Kohteeseen solmittiin myös huoltosopimus, jossa Vestelli tulee huoltamaan laitteistoa kahdesti vuodessa.  

“Kumppanuus Vestellin kanssa on toiminut erinomaisesti ja olemme aina saaneet nopeasti apua tarvittaessa. Projekti onnistui kaikin puolin, ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen”, tiivistää Heino vielä lopuksi.