Jätevesiasetus

Jätevesiasetus - mitä se tarkoittaa ja ketä se koskee?

Uusi jätevesiasetus tuo muutoksia haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn. Jätevesien käsittelyä koskeva uusi laki astui voimaan Suomessa vuonna 2017, ja sen pohjalta tehtävien jätevesijärjestelmän muutosten takaraja oli lokakuussa 2019.

Lakia tarkentavan asetuksen päämäärä on tiivistettynä seuraava: mikäli haja-asutusalueella sijaitseva kiinteistösi täyttää vaaditut ehdot, talouden jätevesille tulee järjestää vaatimusten mukainen puhdistus esimerkiksi jätevesijärjestelmällä.

0 %

VALMISTETTU

SUOMESSA

+ 0

MYYTYÄ

TUOTETTA

0 %

ASIAKKAISTA

SUOSITTELEE

Pohditko, mikä on oikea ratkaisu jätevesiesi käsittelyyn?

Voit olla meihin yhteydessä kaikissa jätevesiä koskevissa kysymyksissä!

Ota yhteyttä jo tänään!

Jätevesien oikeaoppinen puhdistus tehostaa lähivesistöjen puhtautta

Pitkään valmistellun lain taustalla on ajatus jätevesien tehokkaasta, turvallisesta ja ympäristölle sopivasta puhdistuksesta. Mikäli jätevesiä ei puhdistettaisi oikein, ne voisivat päätyä saastuttamaan lähivesistöjä ja esimerkiksi pohjavesiä. Täten hyvällä jätevesien puhdistuksen suunnittelulla voidaan suojella lähiluontoa.

Jätevesien huolimaton käsittely voi johtaa esimerkiksi kaivovesien likaantumiseen ja uimarantojen rehevöitymiseen. Näin ollen jätevesien käsittelyllä pyritään siihen, että omat ja lähiympäristön vedet pysyvät turvallisen puhtaana ja käyttökelpoisena.

Ketä uusi jätevesiasetus koskee?

Uusi jätevesiasetus koskee haja-asutusalueen vesijohtovettä käyttäviä kiinteistöjä, jotka täyttävät seuraavat ehdot.

Jätevesijärjestelmä tulee uusia, mikäli kiinteistösi sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöistä tai merestä, tai pohjavesialueella. Rakennus voi olla esimerkiksi asuintalo, kesämökki, rantasauna, maatalousrakennus tai yrityskäytössä oleva lomamökki tai esimerkiksi leirikeskus.

Asetus koskee joissain tapauksissa myös ranta- ja pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevia muita kiinteistöjä isompien remonttien yhteydessä. Mikäli esimerkiksi rakennat vesivessan tai teet muun viemärilaitteistoja koskevan rakennuslupaa edellyttävän korjaus- tai muutostyön, samalla jätevesijärjestelmä tulee uusia.

Lain mukaan toimeen tulee tarttua 31.10.2019 mennessä, mikäli ehdot täyttyvät.

Milloin jätevesiasetusta ei tarvitse huomioida?

Jätevesijärjestelmän uusiminen ei suinkaan kosketa kaikkia haja-asutusalueiden asukkaita. Lakiin on kirjattu puitteet, joiden perusteella sinun ei tarvitse tehdä muutoksia jäteveden käsittelyysi.

Sinun ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää, mikäli

Kiinteistösi ei käytä vesijohtovettä. Jos sinulla on toisin sanoen vain ulkohuussi tai kannat vedet mökkiin ja saunaan kaivosta, et tarvitse jätevesijärjestelmää.

Kiinteistösi ei sijaitse pohjavesien alueella tai rannalla (ja et ole tekemässä sinne vesijohtosaneerausta).

Mikäli rakennuslupasi on myönnetty 2004 tai myöhemmin, sillä tämä huomioi jo nykyaikaisen jäteveden käsittelyn vaatimukset.

Sinulla on jo vaadittava ja toimiva jätevesijärjestelmä.

Jos olet liittämässä rakennuksesi viemäriverkostoon, et luonnollisesti tarvitse jätevesijärjestelmää.

Vapautuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta voit saada myös

– korkean iän takia: jos olet syntynyt ennen 9.3.1943, sinun ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää.

– sosiaalisista syistä: mikäli katsotaan, ettei jätevesijärjestelmän uusimiseen ole vaadittavaa varallisuutta, järjestelmää ei tarvitse uusia.

Kotimaiset jätevesijärjestelmät

Jätevesisuunnittelu

Vestellin testivoittaja- ja avainlipputuotteet

Jätevesituotteemme, kuten Biopuhdistajat, ovat alansa testivoittajia sekä kotimaisia avainlipputuotteita. 

Huomioi myös kunnan antamat jäteveden puhdistamisen suositukset

Jätevesiasetus tarkentaa jätevesilakia, joka määrittelee jätevesien käsittelyn kokonaisuuden. Laki ja asetukset annetaan valtiotasolla, mutta kunta puolestaan antaa jätevesien käsittelyä koskevat määräykset, jotka ovat julkisia.

Suomessa on joitakin kuntakohtaisia ympäristömääräyksiä tai -suosituksia, jotka voivat vaatia perustasoa tehokkaampaa jätevesien puhdistusta. Kunta antaa voi suosituksen esimerkiksi jätevesien orgaanisen aineen, fosforin ja typen puhdistamiselle tietyntasoisesti. Voit kysyä asiasta lisää kunnan viranomaiselta, jolta saat tietoa myös esimerkiksi jätevesiselvityksen tekemisestä.

Kiinteistöni täyttää jätevesiasetuksen vaatimat kriteerit. Miten toimin?

Mikäli täytät edellä mainitut jätevesiasetuksen ehdot, sinun tulee uusia jätevesijärjestelmäsi.

Jätevesijärjestelmäsi toteuttaminen vaatii

– jätevesisuunnitelman, joka kertoo muun muassa jätevesijärjestelmäsi mitoituksen, sijainnin, vaadittavan tuotteet ja niiden käyttö- ja hoito-ohjeet.

– jätevesiä puhdistavat tuotteet, jotka asennetaan tontillesi.

Jätevesiasetuksen perusteella ranta- ja pohjavesialueella mustat vedet eli WC-vedet tulee johtaa esimerkiksi umpisäiliöön, joka estää jätevesien päätymisen hallitsematta luontoon. Harmaiden eli pesuvesien käsittely onnistuu puolestaan paikallisesti harmaavesisuodattimella. Suodatin puhdistaa jäteveden tehokkaasti ja johtaa sen hallitusti luontoon.

Vestellin jätevesijärjestelmät täyttävät sekä kaikki jätevesiasetuksen vaatimat seikat että tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Tuotteemme ovat käyneet läpi lukuisia ulkopuolisten tekemiä testejä, jotka todentavat korkeaa puhdistustehoa ja ympäristöystävällisyyttä.

0 %

VALMISTETTU

SUOMESSA

+ 0

MYYTYÄ

TUOTETTA

0 %

ASIAKKAISTA

SUOSITTELEE

Mietityttääkö jätevesiasetus?

Pohditko vielä, koskeeko jätevesiasetus sinun taloasi tai mökkiäsi? Asiakaspalvelumme auttaa sinua selvittämään, täyttääkö kiinteistösi uuden jätevesiasetuksen vaatimukset.

Täytä tiedot ja saat tarjouksen välittömästi sähköpostiisi

Haluaisin tarjouksen sähköpostiini: