Suunnittelijat

Lataa täältä tuotedokumenttimme.

Jätevesisuunnitelman liitteeksi tarvitset tyyppikuvan, koonnin tutkimustuloksista ja asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Löydät ne alapuolelta. Täydet tutkimusraportit löytyvät sivuston alalaidasta.

Biopuhdistaja 3

Harmaavesipuhdistaja, 1-5hlö, 600 l/vrk

PDF

DWG

Biopuhdistaja 3 tyyppikuva (avo-oja)

Biopuhdistaja 3 tyyppikuva (kivipesä)

Koontisivu Biopuhdistajan tutkimustuloksista jätevesisuunnitelman liitteeksi

Biopuhdistaja 3 asennus-, käyttö ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 3 – harmaavesipuhdistaja esite

Biopuhdistaja 3 – jätevesisuunnitelman liite, arvio järjestelmän toiminnasta korkean pinta- tai pohjaveden tilanteessa

Biopuhdistaja 4

Harmaavesipuhdistaja, 1-10hlö, 1200 l/vrk

PDF

DWG

Biopuhdistaja 4 tyyppikuva (avo-oja)

Biopuhdistaja 4 tyyppikuva (kivipesä)

Koontisivu Biopuhdistajan tutkimustuloksista jätevesisuunnitelman liitteeksi

Biopuhdistaja 4 asennus-, käyttö ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 – harmaavesipuhdistaja esite

Biopuhdistaja 4 – jätevesisuunnitelman liite, arvio järjestelmän toiminnasta korkean pinta- tai pohjaveden tilanteessa

Biopuhdistajan tutkimustulokset

PDF

DWG

Koontisivu Biopuhdistajan tutkimustuloksista jätevesisuunnitelman liitteeksi

Puhdistustasoraportti 2011 – Mäntyharju, 220 l/vrk (1kk)

Puhdistustasoraportti 2013 – Hämeenkyrö, 75 l/vrk (1kk)

Puhdistustasoraportti 2013 – Hämeenkyrö – ymparisto.fi, 75 l/vrk (1kk)

Puhdistustasoraportti 2015 – Kangasala – harmaat jätevedet ja suotonesteet, 300 l/vrk (5kk)

Puhdistustasoraportti 2017 – Espoo, 450 l/vrk ja 700 l/vrk (6kk)

Puhdistustasoraportti 2017 – Espoo – ymparisto.fi, 450 l/vrk ja 700 l/vrk (6kk)

Vestellis Bio-3, Svenska

Dimensionering = 1-5 personer (600 l/dygn)

PDF

DWG

Broschyr Vestelli Bio-3

Installationsanvisning Vestelli Bio-3

Vestelli Bio-3, English

Nominal flow = 1-5 persons (600 l/day)

PDF

DWG

Brochure Vestelli Bio-3

Installation instruction Vestelli Bio-3

Biopuhdistaja 4, Svenska

Dimensionering = 1-10 personer (1200 l/dygn)

PDF

DWG

Broschyr Vestelli Bio-4

Installationsanvisning Vestelli Bio-4

Vestelli Bio-3, English

Nominal flow = 1-10 persons (1200 l/day)

PDF

DWG

Brochure Vestelli Bio-4

Installation instruction Vestelli Bio-4