Biorenare 1

Gråvattenrenare för sommarstugor och bastun med bärvatten

Kontinuerlig rengöring av gråvatten

Bruk

 • Rengörare av gråvatten i sommarstugor och bastu
 • Kapacitet 1-5 personer
 • Dimensioneringsflöde 300l / dygn
 • Lämplig för såväl sommar- som vinterbruk
 • Kan installeras såväl på markytan som in i marken
 • Ej lämplig för avloppsvatten från disk- eller tvättmaskin
0 %

TILLVERKAD

I FINLAND

+ 0

SÅLDA

PRODUKTER

0 %

AV VÅRA KUNDER

REKOMMENDERAR

Står du inför valet av avloppsvattensystem?

Vestelli är ett finskt företag känt för marknadens mest omfattande kompetens inom rening av avloppsvatten och för utvecklingen av nya reningsmetoder.

Funktionsprincip

Funktionsprincipen för Biorenare 1 är enkel. Funktionen baseras på separation av fasta partiklar och fett i avloppsvatten och filtrering genom filtertyg. Biorenaren kräver varken el eller kemikalier för sin funktion.

 1. Gråvattnet leds med självfallsledningar till filterbrunnen och filterpåsen.
 2. Vattnet flödar genom filterpåsen och de fasta partiklarna fastnar i filtret.
 3. Fettet flyter upp till vattenytan. Fettets framskridande i systemet förhindras med en T-förgrening i det utgående avloppet.
 4. Det renade gråvattnet leds bort till utloppspunkten av gravitationen.

Teknisk information

Biorenare 1

 • Kapacitet 1–5 personer
 • Dimensioneringsflöde 300 l/dygn
 • Material polyeten, syrafast stål, nylon, sluten cellplast, EPDM-gummi
 • Vikt 20 kg
 • Höjd
  • Låg 900 mm
  • Hög 1300 mm
 • Diameter 560 mm
 • In- och utgångsanslutningar Ø 75 mm
 • Avlopp in (från botten) 590 mm
 • Avlopp ut (från botten) 500 mm
 • Kan låsas med hänglås
 • Garanti 2 år

Installation & Underhåll

Biorenare 1 är en färdig helhet och dess installation går snabbt i ett litet utrymme. Biorenaren kan installeras antingen på markytan eller in i marken. Vid vinteranvändning rekommenderas installation i marken och extern isolering. Tack vare den självförankrande ramen behövs inga separata förankringsdukar.

Slammet som samlats i filterpåsen avlägsnas några gånger per år och filtret sköljs med rent vatten. Slammet som samlats i filterpåsen kan kasseras exempelvis genom kompostering.

Egenskaper

Elegant utformat lock.

Det täta isolreingslocket håller lukten i behållaren och borta från gården

Lämplig för såväl sommar- som vinterbruk

Kan installeras såväl på markytan som in i marken

 

Biopuhdistaja-1
0 %

TILLVERKAD

I FINLAND

+ 0

SÅLDA

PRODUKTER

0 %

AV VÅRA KUNDERNA

REKOMMENDERAR

Står du inför valet av avloppsvattensystem?

Vestelli är ett finskt företag känt för marknadens mest omfattande kompetens inom rening av avloppsvatten och för utvecklingen av nya reningsmetoder.