Biorenare – För gråvattenhantering i enfamiljshus eller fritidshus

Tuotevideo
Tuotevideo
Tuotevideo
Beskrivning Egenskaper Teknisk data

Biorenaren renar alla typer av avloppsvatten, utom toalettvatten. Tack vare den genomtänkta konstruktionen, renas gråvattnet i en behållare, utan varken sedimenteringstank eller separat markbädd. Det renade vattnet leds direkt i ett dike, en stenkista eller en sluttning.

Biorenaren har varken filtreringsmaterial, kemikalier eller jordmassor som behöver bytas. De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen, samt ca 4 €/månad för luftfläktens elförbrukning. Biorenaren lämpar sig som sådan även för vinterbruk.

Biorenaren lämpar sig för många:

 • Enfamiljshus
 • Fritidshus i periodiskt bruk
 • Välutrustade strandbastun
 • För alla slag av tomter och jordmåner
 • Även för strandområden och för områden med strängare miljökrav
 • En robust betongkonstruktion, inget behov av förankring
 • Höjdskillnaden mellan in- och utlopp är endast 5 cm
 • Snygg design, endast det stiliga locket blir synligt
 • Den höga reningsgraden uppnås genom syresättning
 • Bästa resultat i opartiska tester
 • Installationen tar bara några timmar i anspråk, kräver ingen markbädd
 • Lämpar sig även för vinterbruk i enfamiljshus och fritidshus
 • Enkel funktion, endast en fläkt (45 W)
 • En anskaffning för lång tid framöver. Material av högsta kvalitet används vid tillverkningen
 • Enkel att underhålla, inga kemikalier och inget byte av filtreringsmaterial eller jordmassor

Biorenare 3, för 1-6 personer

 • Dimensionerande flöde: 750 l/dygn, 1-6 pers.
 • Installationsdjup / inkommande avloppsledning: Ø 110 mm, 1215 mm från botten av tanken
 • Utgående avloppsledning: Ø 110 mm, 1165 mm från botten av tanken
 • Dimension: Ø 1200 / h = 2 200 mm
 • Helgjuten stålbetongstomme, vikt: 1200 kg
 • Fläkt – 45 W – 230 V – 0,2 A – elförbrukning ca 4 €/mån.
 • Garanti: 2 år

Biorenare 4, för 1-10 personer

 • Dimensionerande flöde: 1200 l/dygn, 1-10 pers.
 • Installationsdjup / inkommande avloppsledning: Ø 110 mm, 1715 mm från botten av tanken
 • Utgående avloppsledning: Ø 110 mm, 1665 mm från botten av tanken
Infograafi