Ny lagstiftning om avloppsvatten

Den nya lagstiftningen om avloppsvatten trädde i kraft den 3.4.2017

Läs här nedan om huvuddragen i lagändringen.

 

Ägaren till en fastighet som är belägen på ett grundvattenområde eller på högst 100 meters avstånd från ett vattendrag skall se till att systemet för behandling av avloppsvatten är i skick senast 31.10.2019.

För ett fritidshus utan rinnande vatten och med utedass, som inte utgör någon fara för miljön, behöver man inte fundera på att förnya avloppsvattensystemet.

I de flesta kommuner tillämpas miljöbestämmelser med strängare krav på strandområden. Ofta innebär detta i praktiken att toalettvattnet leds till en sluten tank eller att man väljer en alternativ toalettlösning. Gråvatten kan behandlas lokalt (exempelvis med Vestellis Bioreaktor). Du kan kontrollera lokalt gällande miljöbestämmelser på din egen kommuns webbsidor.

Deadline för avloppsvattenrenovering på grundvatten- och strandområden är 31.10.2019.

Hur kan vi hjälpa till?