Mycket förmånliga drifts- och livscykelkostnader

De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen, samt ca 4 €/månad för luftfläktens elförbrukning.

Eftersom Bioreaktorn inte kräver markbädd, besparas du redan i installationsskedet från stora grävarbeten. Du sparar även i fortsättningen reda pengar, eftersom alla eventuella serviceingrepp kan utföras inuti tanken, under locket – utan grävmaskin.

Bioreaktorns stomme är tillverkad i helgjuten betong, tekniken inne i tanken är utförd i kraftig PVC- och PE-plast, samt metalldelarna i syrafast stål. Den enda utbytbara komponenten är den högklassiga luftfläkten. Fläkten har en livslängd på ca 5 år och ett reservdelspris på 200€. Byte av fläkten sker på 5 minuter och kräver ingen serviceman.