Markku Haapiainen: ”Vestellis Biorenare verkade bra och kommunens byggnadsövervakning godkände den genast”, Södra Savolax

Markku Haapiainen skaffade Biorenare 3:an till sin stuga i Vuojalahti. Han hade först bekantat sig med olika avloppssystem på nätet och bekantat sig med andras erfarenheter.

”Vestellis Biorenare verkade bra och kommunens byggnadsövervakning godkände den genast.”

Markku berättar att installationen gick bra och enkelt fastän grundvattennivån var hög på hans tomt under installationen. Han berättar att Biorenaren har underhållits som det instruerats, det vill säga slamkammaren har tömts en gång per år.

“Samarbetet med Vestelli har gått bra och jag skulle definitivt rekommendera Vestelli.”