Vestellis Biorenare visade sig vara det bästa alternativet för Teros sommarstuga, Joutsa

Tero Laaksonen från Joutsa installerade Vestellis Biorenare 3 i sin nybyggda sommarstuga. 

Grundvattenståndet på tomten är så högt att Vestellis Biorenare visade sig vara det bästa alternativet. Tero hade bekantat sig med produkten redan två år innan köpet. Han tyckte framför allt om att Biorenaren inte kräver ytterligare förankring i marken.

Tero var nöjd med servicen han fått från Vestelli. ”Biorenaren anlädde inom utsatt tid och installationen gick snabbt och enkelt. Underhållet av Biorenaren är väldigt smidig.”