Asko Virtanen: ”Biorenaren har fungerat utmärkt i hård kyla”, Södra Savolax

Asko Virtanen förnyade avloppsvattensystemet i sitt egnahemshus i Pertunmaa.

”Platsen för installationen för avloppssystemet var krävande eftersom grundvattennivån var så hög att gropen för renaren jämt fylldes med vatten. Jag kunde dock konstatera att Vestellis Biorenare var en bra lösning tack vare dess robusta konstruktion av betong.” 

”Installationen gick väldigt bra och enkelt och underhållet av Biorenaren har varit okomplicerat. Den kan smidigt tömmas i samband med tömningen av den slutna tanken. Biorenaren har också fungerat utmärkt i hård kyla.”