Jarkko Mäkiranta valde Vestellis Biorenare 3 till sin sommarstuga i Padasjoki

Jarkko Mäkiranta byggde en sommarstuga invid Suojärvi i Padasjoki. ”Eftersom grundvattennivån på tomten är hög, är Vestellis Biorenare 3 tack vare dess stora massa det bästa alternativet för oss.”

 Jarkko säger att installationen lyckades problemfritt. Den slutna tanken installerades samtidigt som Biorenaren och installationen tog allt som allt bara en dag. 

”Biorenaren var ett lämpligt avloppsvattensystem för oss, tack vare möjligheten att leda det renade vattnet direkt till ett dike eller en stenkista. Det skulle ha varit så gott som omöjligt att göra en infiltreringsbädd på grund av det höga grundvattenståndet. Det var i stort sätt orsaken till varför vi till slut beslutade oss för att skaffa Vestelli.”