Esa Matikainen: ”Jag valde Biorenaren därför att den är lätt att installera och sköta”, Nokia

Esa Matikainen har tre sommarstugor i Siuro, Nokia. Stugorna är belägna invid Piikkiläsjöns strand med en hårt reglerad stranddetaljplan. Stranddetaljplanen ställer även särskilda krav på avloppssystem. Gråvattnet från stugorna renas med två Biorenare 3 från Jätevesiliike Vestelli.

Stugorna, som är belägna på ön Leukaluut i Siuro, byggdes 1962, 1963 och 2017. Områdets stranddetaljplan reglerar hanteringen av gråvattnet från stugorna, något som har lett till att man tvingats anpassa avloppsvattenlösningarna för samtliga stugor efter stranddetaljplanen.

– Stranddetaljplanen ställde strikta krav, betonar Esa.

”Vestelli övertygade mig som ett företag som direkt tar sig an uppdraget”

Esa hittade Jätevesiliike Vestelli på nätet när han undersökte vilka reningslösningar som det fanns på marknaden. En viktig faktor vid valet av reningsverk var att det inte ska behövas några kemikalier eller infiltrationsbädd. Infiltrationsbädd var inget alternativ på grund av tomtens storlek.

– Jag köpte min första Biorenare av Vestelli år 2015. Jag valde Biorenaren därför att den är lätt att installera och sköta. Dessutom var den enligt tester det bästa reningsverket på marknaden, berättar Esa.

– Vestelli övertygade mig som ett företag som direkt tar sig an uppdraget. Man svarade direkt på mitt första samtal och e-postmeddelande. Kundtjänsten fungerade väldigt bra och bemötandet var riktigt vänligt, berömmer Esa.

Lättskötta maskiner befriar från bekymmer

Nu finns det två Biorenare på tomten. Biorenaren renar gråvattnet dvs. allt vatten från stugorna, med undantag av toalettvattnet. Processen renar och syresätter vattnet innan vattnet släpps ut i en stenbädd.

– Leveransen skedde två dagar efter beställning. Installationen gick bra och det uppstod aldrig några problem. Installationen tog ungefär fyra timmar, sedan var det klart, sammanfattar Esa.

– Maskinerna har fungerat riktigt bra. Vi har tömt Biorenarena ungefär två gånger per år. Det behövs inget annat underhåll. Det har inte varit några problem alls. Jag kan varmt rekommendera både Vestelli och deras produkter, sammanfattar han.