Kimmo Naakka skaffade Vestellis Biorenare 4 till sitt sommarställe i Raseborg

Kimmo Naakka byggde ett fritidshus invid havet i Raseborg. Entreprenören Wassis var ansvarig för avloppsplaneringen. För husets gråvatten installerades Vestellis Biorenare 4. “Eftersom huset ligger på berggrund, var det krävande att planera avloppsreningen, men med hjälp av Wassis hittade vi en funktionerande lösning för hantering av avloppsvattnet.”

Foto: Honkatalot / Hans Koistinen

Planeringen inleddes med besök av Wassis ingenjör. Under besöket diskuteras olika alternativ för hantering av avloppsvattnet. För att hitta den bästa möjliga lösningen tar ingenjören i beaktande jordmånen på tomten, tomtens form, fastighetens utrustning och förstås ägarens önskemål. Efter det genomförs planen för rening av avloppsvatten.

Foto: Honkatalot / Hans Koistinen

Ingenjören tar även hand om de nödvändiga intygen för licensansökan till kommunen och ger sin stöd åt kunden under hela projektet.  “Entreprenören Wassis handlade professionelltoch planen för reningen av avloppsvattnet var färdig inom utsatt tid.”

Installation av avloppssystem kräver i såväl nybyggda hus som i äldre hus byggnadslov från kommunen. “I projektet lönar det sig att ta i beaktande tiden för bearbetning av åtgärdsansökan. Tiden kan variera kommunvis från några veckor till ett halvt år” påminner ingenjör Stefan Wasström.

Foto: Honkatalot / Hans Koistinen