Jari Kauppila skaffade Vestellis Biorenare 3 till sitt egnahemshus i Åbo

Jari Kauppila byggde tillsammans med sin fru ett egnahemshus på Satava i Åbo. De bestämde sig för att flytta från centrum till skärgården då de blev pensionerade. Det är väldigt svårt att hitta tomtar till salu i Åbo skärgård, men Jaris frus föräldrar har tidigare ägt tomten så det var ett naturligt val att bygga där. 

Pauno Narjus har fungerat som arkitekt för det vackra huset. Det är ett envåningshus och bostadsytan är cirka 160 kvadratmeter. Det är väldigt energieffektivt trots de stora fönstren. Man har bland annat valt jordvärme som värmingsmetod.  Kraven för avloppsvattensystemet var enkelhet och miljövänlighet. Därför valdes Vestellis Biorenare för rening av husets gråvatten.  WC vatten rinner in i en sluten tank. 

Byggnadsprojektet påbörjades ungefär två och ett halvt år sedan. Först gjordes de nödvändiga planeringarna för att få byggnadslov. Själva byggandet av huset tog ungefär ett och ett halvt år. Jari har byggt en stor del själv. Bland annat terrassen är ännu på hälft men allt borde bli färdigt i höst. 

Med Vestelli bekantade de sig för ett drygt år sedan på en byggnadsmässa. Där jämförde Jari olika gråvattenrenare. Han behövde en renare som hade bra reningsresultat. “Mitt val baserar sig på informationen jag fått på byggnadsmässan och reningsresultaten. Vi har en strandtomt och huset ligger på mindre än 100 meters avstånd från stranden. Därför behövde vi ett avloppsvattensystem som är tekniskt avancerat.”

Jari berättar att han fått så god information om systemet vid anskafnningen att vidare konsulthjälp behövdes inte. “Efter köpet av Biorenaren hade vi så gott som inget behov av Vestellis kundbetjäning. De hade allting så bra dokumenterat och goda intruktioner för installationen.” 

Nu har Jari haft Biorenaren i bruk i ungefär ett år och han har varit nöjd med produkten och resultatet. “Biorenaren har varit fullkomligt bekymmersfri.  Filtreringen i stenkistan har fungerat problemfritt och inga luktproblem har uppstått. Biorenarens funktion påverkades inte av några kalla nätter under vintern. Systemet fungerar som det utlovats.”