Wallac Oy förnyade avloppssystemet till sin fritidsfastighet i Pargas

Wallac Oy förnyade avloppssystemet till sin fritidsfastighet. Läs mer om den väl genomförda avloppsrenoveringen.

Wallac Oy*, Pargas

Wallac Oy:s fastighet i Pargas används i huvudsak för utbildnings- och representationsbruk samt för personalens och deras familjers fritidsbruk.

  • Huvudbyggnad
  • 5 stugor
  • 2 bastubyggnader
  • Användningen varierar
  • Gråvattnet renas med Vestellis Biorenare
  • WC-avloppet går till en sluten tank.

”Till utbildningen är jag diplomingenjör inom kemi och har i tiden studerat avloppshantering i Otnäs i Esbo, så därför fick jag ta ansvar för projektet att uppdatera avloppssystemet på företagets utbildnings- och fritidscentrum”, förklarar Anne Hiekka på Wallac Oy.

”Ursprungligen var det meningen att förnya systemet redan för tio år sedan. Men den ursprungliga planen hade krävt att reningsverket placeras längre bort från stranden, tre olika pumpverk, sprängning av berg, värmeisolerade tryckavlopp och grävningsarbeten på ett stort område. Arbetsmängden hade varit enorm och vi ville bevara områdets miljö så naturlig som möjligt. Därför ville jag ännu tänka igenom olika alternativ till den redan uppgjorda avloppsplanen”, berättar Anne Hiekka.

Huvudbyggnad
Bastubyggnad
Fem enskilda stugor

”Det ställe där vi helst ville ha renaren låg väldigt nära stranden och därför måste vi fästa särskild uppmärksamhet vid hur bra systemet renar vattnet. Samtidigt ville vi att systemet skulle vara så okomplicerat som möjligt, lätt att använda och underhålla.”

Stället för reningsverket innan arbetena började

”Jag kände till Vestellis produkter sedan tidigare, eftersom vi skaffade en 12m3 sluten tank och en Biorenare för gråvatten från Vestelli till vår fritidsbostad redan år 2012. Produkterna har fungerat mycket bra och vi är nöjda kunder. Under sju år har vi inte haft något behov av service, förutom att Biorenarens luftpump byttes ut en gång. Jag har använt vattnet från Biorenaren till att vattna blommor och andra växter på vår gård. När jag sedan fick ta hand om Wallacs projekt så var det med tanke på vår erfarenhet naturligt att fråga Vestelli om en lösning på det också.”

Risto Almonkari på Unira Oy skötte avloppsplaneringen och var ansvarig arbetsledare för det här objektet.

”Risto Almonkari uppdaterade avloppsplanen med en 12m3 sluten tank och Vestellis Biorenare 20 för gråvatten. Tack vare den effektiva reningen fick systemet placeras närmare stranden och man slapp installationen av separata pumpverk, sprängningar och stora grävarbeten. Bara några träd behövde fällas för det nya avloppssystemet.”

”Jag fick hjälp av andra erfarna experter också i projektet, i och med att Max Söderberg på Karunan Venepalvelu Oy, som jag visste är en bra grävmaskinist, hade tid i sitt schema. Max har gedigen erfarenhet av installation av olika slutna tankar och reningsverk och det märks på arbetsresultatet”, säger Anne Hiekka.

 

 

 

 

På plats vid slutgranskningen av avloppssystemet och användarutbildningen var Pargas stads granskningsingenjör Sebastian Lindroos, miljörevisor Petri Huovila, avloppsplanerare och ansvarig arbetsledare Risto Almonkari från Unira Oy, systemtillverkarens representant Joona Linna från Vestelli Oy, gårdskarl Johan Ridberg samt från Wallac Oy Jonne Kuusisto, Heikki Holmroos, Sami Kirkkala, Jani Laiho och Anne Hiekka.

”Jag är ytterst nöjd med samarbetet och Vestellis produkter. Det är lätt att rekommendera Vestellis produkter till andra eftersom jag själv redan var nöjd med systemet vid vår fritidsbostad och vi nu också är väldigt nöjda med slutresultatet vid Wallacs objekt. Kostnaderna för systemet enligt den ursprungliga planen hade blivit mångdubbelt högre och vi hade inte kunnat bevara stället i så naturligt tillstånd.

Det finns reningsverk som kräver mätning av pH eller andra åtgärder för att garantera att det fungerar men så kemist jag är så uppskattar jag att systemet är enkelt och funktionssäkert. Det var viktiga kriterier. Lösningen måste vara bondförnuftig också och det är det här avloppssystemet.

Varför skulle man egentligen vilja blanda tarmbakterier i hela vattenmängden? Genom att hantera den mindre mängden wc-vatten separat från resten av fastighetens avloppsvatten behandlas tarmbakterierna skilt för sig.

På Wallac Oy:s personals vägnar kan jag säga att vi är nöjda med helheten. Jag är också nöjd över vad vi fick gjort och hur. Slutresultatet är jättebra!”, säger Anne Hiekka glatt.

”Vi på Vestelli är också mycket nöjda med samarbetet. Det har varit trevligt och löpt smidigt genom hela projektet.

Anne har lyckats väldigt bra med att leda projektet. Hon valde erfarna och duktiga aktörer till planeringen, till ansvarig arbetsledare och till genomförandet. Anne har också gjort upp tidtabellerna och fört projektet framåt på ett professionellt sätt, vilket bidrar till att allt går som det ska. Slutresultatet är ett planenligt avloppssystem som respekterar miljön och naturen. Tack Anne för samarbetet i projektet”, avslutar Joona Linna på Vestelli.

*PerkinElmer-konsernen är ett av världens ledande företag inom hälsoteknologi och har förbundit sig att arbeta för en bättre värld. PerkinElmer verkar i över 150 länder och har cirka 580 anställda i Finland. I Åbo finns en av PerkinElmers största produktutvecklings- och produktionsenheter, Wallac Oy, där man utvecklar och tillverkar apparater, reagenser och program samt forskar i screening av sjukdomar.