Föreningshusets avloppsvatten renas med Vestellis Biorenare, Kyrkslätt

”Avloppssystemet behövde förnyas eftersom fältlösningen som installerats för sex år sedan blev tilltäppt och slutade fungera. Det kan ha berott på ett installationsfel eller att systemet inte klarade en så stor avloppsbelastning. Tillföljd  av problemen krävde fältlösningen också regelbunden skötsel som på grund av objektets natur inte alltid var möjlig”, berättar Teresia Kajanti.

Föreningshuset Runhälla ligger i Långvik i Kyrkslätt. En del av byggnaden är över 100 år gammal och en del har byggts på 50-talet. Men Runhälla är i gott skick och lämpar sig utmärkt för bröllops-, födelsedags- och julfester. På fester i Runhälla kan över 120 personer delta. I lokalerna finns också Daghemmet Björnen med 30 personer.

Då man i föreningshuset började söka efter en lämplig lösning att ersätta det tilltäppta fältsystemet med,  funderade Kajanti hur hon skulle hitta en lämplig avloppsplanerare och fick ett tips av företaget som tömmer gråvattenbrunnarna. De föreslog att jag skulle kontakta Wassis. ”Jag ringde Wassis och kom till den slutsatsen att vi med deras hjälp skulle få en bra avloppsplan. Andra ungdomsföreningar hade också använt Wassis som planerare, vilket övertygade mig ytterligare. Planerarens pålitlighet var ett mycket viktigt kriterium i vårt val”, tillägger Teresia Kajanti.

Efter telefonsamtalet besökte Stefan Wasström från Wassis Runhälla. Då diskuterade man noggrannare hurdan verksamhet man har i föreningshuset och hur den påverkar valet av avloppssystem.

Byggnaden är i oregelbundet bruk. Ibland är där väldigt mycket verksamhet men i juli och januari står den nästan tom. Det ställer höga krav på avloppssystemet, som måste klara av stor belastning, men också perioder av liten eller ingen användning alls. Dessutom ligger byggnaden på cirka 100 meters avstånd från stranden, vilket höjer kraven på systemet.

”Efter planeringsmötet fick vi en offert, behandlade den vid föreningshusets styrelsemöte och beslöt oss för att förnya avloppssystemet”, berättar Teresia Kajanti. ”Wassis var också mycket hjälpsam med processen och gjorde i stort sett allt som behövdes för att vi skulle få kommunens tillstånd för saneringen i tid”, fortsätter Kajanti.

Via Vestellis dimensioneringstjänst valdes ett lämpligt system för föreningshuset Runhälla.

Valet föll på en av Vestellis större Biorenare för gråvatten som är dimensionerad för många tiotals personer. Den är lättskött och fungerar trots ojämn belastning. Renaren fungerar också bra när belastningen plötsligt stiger mycket efter ett längre avbrott. ”Biorenaren behöver nästan ingen som helst underhållning, vilket passar oss för nu behöver ingen i föreningshusets styrelse ta underhållsansvar för systemet”, fastställer Kajanti. Tömningen en gång i året är den enda underhållsåtgärden Biorenaren kräver. Närheten till havet gjorde att ett viktigt kriterium för valet av systemet var den mycket höga reningsnivån.

Förnyandet av Runhällas avloppssystem gick behändigt från planering till installation. ”Det är bra att sätta sig in i saken lite själv också, men det lönar sig att lyssna på planerarens tips och råd vid valet av avloppssystem. Proffsen vet vad de gör”, sammanfattar Teresia Kajanti.

 Installationsbilder nedan