Oy Embria Village ville ha ett avloppssystem som fyller dagens miljökrav, Joutseno

Oy Embria Village ville förnya byggnadskomplexets avloppssystem i Joutseno. De ville ha ett system som fyller dagens miljökrav och följer lagstiftningen. Allt avloppsvatten i komplexet renas nu med en BioKube Mars 6000. De större Biokuberna dimensioneras alltid enligt objektet. I det här objektets system finns kapacitet för upp till hundra personer.

Embria Villages kontaktperson berättar om projektets genomförande. Hen säger att samarbetet med Vestelli gick väldigt bra. Först fick de en skriftlig offert, varefter Vestelli ringde och hörde sig för om Embria Villages behov i detalj.

Embria Villages kontaktperson säger att hen fick mycket bra service av Vestelli från första början. Efter det första telefonsamtalet kom man snabbt överens om hurdant avloppssystem som skulle vara lämpligt med tanke på Embria Villages behov. Embria fick en offert av Vestelli och beslöt sig till slut för den. Enligt Embrias kontaktperson var Vestelli det företag i avloppsbranschen som var villigast att kommunicera och förstå kundens behov. Hen berättar att Vestelli handlat enligt deras önskemål och fått till stånd ett avloppssystem som passar dem perfekt.

Objektets avloppsplan utarbetades av Jouni Saarinen. En välgjord plan var i det här fallet en ytterst viktig del av projektet, eftersom det är fråga om ett stort avloppssystem. När planeraren kommer till platsen diskuterar man olika alternativ och sedan utarbetas avloppsplanen. Vestelli sköter också tillståndsärenden med kommunens byggnadskontor och miljöväsendet.

BioKube Mars installerades av Lasse Åkerlund från Vestelli och Vestellis samarbetspartner Ruokolahden LVI- ja Konetyö Oy. Installationsarbetena organiserades väl enligt Embria Village. Embrias kontaktperson säger att alla delar av systemet kom i tid och installationsarbetet gjordes av två personer enligt överenskommen tidtabell. Systemets placering byttes under installationen. Det var vekligen ett bra beslut, eftersom installationen underlättades och den nya placeringen är bra också med tanke på systemets funktionalitet.

Embria Village har varit mycket nöjd med systemet. En av de viktigaste orsakerna till att man valde det här systemet var BioKubes unika funktion som grundar sig på vattencirkulation och som möjliggör låg användningsgrad och till och med ingen användning emellanåt.

Slutligen säger Embrias kontaktperson att Vestelli skötte projektets alla delområden perfekt. Hen säger att samarbetet och kommunikationen har varit rak och tydlig och löftena infriades i fråga om både handlingar och resultat. Embrias kontaktperson uppmanar Vestellis kunder att frimodigt berätta om sina behov, eftersom Vestelli har lösningar på allt.