Matti Rotinen: “När jag presenterade Biorenaren för kommunens myndigheter godkändes den direkt”, Kuhmo

Matti Rotinen byggde med sin fru Annamari en förtjusande fritidsbostad vid stranden av sjön Lentua i Kuhmo. Byggplatsen valde de enligt sin blivande hemkommun. De ska nämligen flytta permanent till Annamaris barndomshem i Kuhmo. Då kommer hemmet och fritidsbostaden att ligga på kort avstånd från varandra.

Matti planerade själv timmerhuset på 110m² och stommen byggdes av timmerhustillverkaren Elhikap. Projektet började 2016 och har framskridit lite i taget, eftersom Matti har byggt det mesta själv och har haft tid för det närmast på somrarna.  Nu är det stämningsfulla timmerhuset nästan klart och det är tänkt att användas både för eget bruk och för hyresbruk.

Fast huset är ett fritidshus har det alla bekvämligheter som åretrunthus brukar ha. Där finns bland annat disk- och tvättmaskin, dusch och vattenklosett. Området har väldigt stränga krav på hanteringen av avloppsvatten. Från Rotinens husvägg är det bara 35 meter till sjöstranden, så man förstår att det krävs ett utmärkt reningsresultat av avloppssystemet. Därför går husets wc-vatten till en sluten tank och gråvattnet till en Vestelli Biorenare 3. Matti valde Biorenaren helt enkelt tack vare dess goda testresultat.

”Biorenare 3 var överlägsen redan 2016 när jag presenterade den för kommunens myndigheter och den godkändes direkt.”

Matti berättar också att installationen av Biorenaren gick lätt och snabbt. Rotinens villa byggdes på en stor sluttningstomt där marken främst består av mo och berget ställvis ligger nära ytan. Det kunde ha betytt svårigheter med grävandet, men det fanns en precis lämplig plats på tomten för Biorenare 3, tack vare dess minimala behov av utrymme.

”Installerandet tog knappt en dag. När gropen var grävd gjorde jag först en sandbädd åt Biorenaren och sedan lyftes den på plats. Slutligen fyllde vi upp med jord och isolerade med Finnfoam, som det stod i Vestellis anvisningar.”

Matti berättar att han varit mycket nöjd med Vestellis tjänster från första början.

”Jag är väldigt nöjd. Betjäningen har varit glad och personalen sakkunnig. Jag fick genast mycket information om Vestellis verksamhet och tjänster. Installations- och serviceanvisningarna var verkligen tydliga.”

Matti har under sin karriär varit bland annat planerare inom metall, så han har erfarenhet av byggarbete och tyckte därför att det kändes naturligt att bygga sin fritidsbostad själv. Men han rekommenderar att man vänder sig till professionella om man inte har erfarenhet av byggbranschen. Han uppmanar också dem som är intresserade av nybygge att fästa särskild uppmärksamhet vid tomtens markbeskaffenhet.

”Planeringen av ett byggprojekt borde alltid börja med en markundersökning för att kontrollera att marken är bärande.”