PolkuNuuksio Resort, Antti Kosunen: ”Vestelli har gett sitt stöd under hela projektet – i fråga om både produkter, planering och installation”, Vichtis

Antti Kosunen renoverar med sin fru en unik 24 lägenheters helhet med full service i Noux. PolkuNuuksio Resort ligger en halv timmes bilväg från Helsingfors, vid stranden av sjön Kurjolampi i Noux nationalpark.

PolkuNuuksios semesterlägenheter är ett perfekt val för dem som vill njuta av lugn och ro i naturen utan de förpliktelser en sommarstuga för med sig. Lägenheterna kan användas både som distansarbetsplats och som semesterbostad. Gästerna lockas av ett rikligt urval av naturaktiviteter och ställets utmärkta service.

Projektet framskrider i lovande takt och i höst inleder det samägda naturhotellet sin verksamhet. I skrivande stund håller man på med inredning och gårdsarbeten. I PolkuNuuksio har allt gjorts så mycket som möjligt på naturens villkor och med respekt för miljön – även ställets nya avloppssystem. Elektriciteten produceras i fortsättningen med egen solenergi.

”Vi gjorde mycket efterforskningar i fråga om vilket avloppssystem som skulle vara så miljövänligt som möjligt och beslöt oss till slut för Vestelli.”

I samband med renoveringen gjordes en totalrenovering av avloppssystemet. Det gamla systemet från -92 togs ur bruk och ett helt nytt avloppssystem installerades.   

”På Vestelli övertygades jag av både produkterna och personalen. Allt gjordes med väldigt god serviceanda.”

Till PolkuNuuksios nya avloppssystem hör Vestellis avloppspumpverk, två sedimenteringstankar, Vestelli BioKube för rening av allt avloppsvatten samt ett markfiltreringsfält. Eftersom resorten ligger i ett naturskyddsområde är det viktigt att den har ett avloppssystem som uppnår högsta reningsresultat. Vestelli BioKube Mars 6000 fyller även de strängaste miljökraven och lämpar sig därför perfekt för detta område där reningskraven hör till de striktaste i Finland. 

”Vi är noga med att göra allt på naturens villkor och så att den skyddas.”

Ett annat viktigt kriterium för Antti är att avloppssystemet fungerar problemfritt också under varierande belastning, eftersom resortens användningsgrad varierar. BioKubens teknik utnyttjar ständig vattencirkulation, som säkerställer att den fungerar i alla förhållanden. 

”Vi valde ett system med reningsresultat av toppklass och det bästa resultatet med varierande vattenanvändning. Systemets säkerhet får inte minska om mängden avloppsvatten varierar.”

Vestellis Lasse Åkerlund var med vid installationen av PolkuNuuksios nya avloppssystem. Hans uppgift var att övervaka att systemet installerades enligt förordningarna och tillverkarens anvisningar.  Installationen gjordes enligt Vestellis plan. Avloppspumpverket placerades i närheten av resorten och själva renaren betydligt längre bort, på 80 meters avstånd från resorten. På så sätt såg man till att områdets lugn och harmoni bevarades.

Installationen gick bra trots krävande väderförhållanden. Sedimenteringstankarna, renaren och markfiltreringsfältet installerades först och sedan isolerades systemets alla rör och kanaler med isoleringsskivor. 

”Vestelli har gett sitt stöd under hela projektet – i fråga om både produkter, planering och installation. Vestelli har på ett fint sätt tagit helhetsansvaret för avloppssaken och skött den mycket bra från början till slut.”

Vestelli stöder och hjälper också efter installationen. På så sätt ser man till att avloppssystemet fungerar optimalt och därigenom att reningseffekten är på toppnivå. 

”Jag känner mig tillitsfull och lugn när jag vet att Vestellis serviceansvariga regelbundet kontrollerar att systemet fungerar.”

Antti berättar att projektet gick som smort och att han varit nöjd med samarbetet med Vestelli. 

”Jag rekommenderar utan tvivel Vestelli. Det är en glädje att jobba med kunniga och serviceinriktade människor.”

PolkuNuuksios lägenheter är färdiga och hittas här.

Fler installationsbilder nedan: