“Vestellis expertis och förmåga att anpassa sig till utmanande terräng var en ovärderlig fördel.” – Mikael Winqvist.

På en klippig ö i skärgården har ett unikt nybygge genomförts, stället erbjuder en oförglömlig fritidsplats mitt i naturen. Projektet som färdigställdes i våras, tillhör Mikael och Susanna Winqvist. Det 80m² + 40m² timmerhuset ritat av en arkitekt har haft sin avloppshantering implementerad i samarbete med Vestelli.

Tomten har tillhört Winqvists familj sedan 1951, så det var förståeligt att den gamla stugan hade nått sin livslängd och det blev dags att helt renovera stället. Målet var att bygga ett fritidshus som skulle rymma, inte bara Winqvists själva, utan också deras barn, barnens partner och eventuella framtida generationer. ”Utgångspunkten är att kapaciteten måste vara tillräcklig för att kunna bo där med en större grupp utan att behöva oroa sig för vattenrening eller brunnens översvämning,” uttrycker Winqvist när han tillfrågas om sina kriterier för avloppssystemet.

För hantering av avloppsvatten valdes Vestellis Biorenrare 3 och ett komposterande dass. Denna lösning möjliggjorde hållbar och miljövänlig hantering av avloppsvattnet och den godkändes av kommunen.

Biorenare 3 transporterades till ön med pråm och installationen gick smidigt. Justeringsmöjligheterna för inspektionsluckan och ventilationsslangen gav önskad flexibilitet vid placeringen av enheten. Slutligen installerades Biorenaren i villans trädgård, 15 meter från stranden.

Det nyligen färdigställda fritidshuset har precis genomgått slutbesiktning. Den färdiga villan är utrustad med modern teknik, såsom luftvärmepump, elektricitet som förs in till ön, dusch samt disk- och tvättmaskiner. Dessa ger ägarna alla bekvämligheter i en egen villa och skapar en idealisk miljö för avkoppling i vardagen.

”Vestelli hade en betydande roll i genomförandet av detta projekt. Deras expertis och förmåga att anpassa sig till utmanande terräng var en ovärderlig fördel. Vestelli erbjöd oss en fungerande avloppslösning som uppfyllde våra behov och svarade mot de stränga miljökraven,” beskriver Winqvist. Han rekommenderar varmt andra som befinner sig i planeringsfasen av byggprojekt att anlita ett kunnigt företag inom avloppshantering, som förstår utmaningarna och kan erbjuda lösningar för olika tomter.

Winqvists kan nu njuta av den vackra naturen och koppla av med vetskapen om att deras fritidshus har byggts noggrant och att skärgårdens värdefulla natur kommer att förbli ren och livskraftig för kommande generationer.