Blogg

Bioreaktorns funktionsprincip är enkel

Bioreaktorn är en kontinuerlig gråvattenrenare med enkel funktionsprincip. Funktionen baseras på luftning av avloppsvattnet, vilken effektiveras genom biologisk rening. Biofilmen som bildas på biomodulernas yta främjar borttagningen av näringsämnen i avloppsvattnets reningsprocess.

More