Dataskyddsbeskrivning

REGISTERUTDRAG ENLIGT 10 § PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/1999)

1. Registerförare

Jätevesiliike Vestelli Ab
Aleksanterinkatu 29 A 7
33100 Tammerfors
010 232 7220

2. Företag som sköter registret

Betta Digital Oy
Slottsgatan 61, 20100 Åbo
050 327 0706

3. Registrets namn

Jätevesiliike Vestelli Ab:s kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret används vid behov och med kundens samtycke till följande ändamål:

  • hantering av kundrelationen
  • kund- och direktreklam
  • opinionsundersökningar

Kunden har rätt att särskilt förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för de ändamål som detta register används för.

5. Beskrivning av registerförda personer och registrets datainnehåll

Registret innehåll:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • registreringstidpunkt
  • meddelanden
  • kalenderanteckningar om samtalstidpunkter
  • kundens eventuella förbud mot utlämnande och behandling av kundens uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring

6. Regelmässiga uppgiftskällor och uppgifternas riktighet

Uppgifterna i detta register hämtas när kunden lämnar sina kontaktuppgifter på adressen: https://vestelli.fi. Kunden har möjlighet att få sina registrerade uppgifter raderade.

7. Regelmässigt överlåtande och överförande av uppgifter utanför EU

Registerföraren överlåter inte kundernas uppgifter till utomstående, och personuppgifter överfårs inte utanför EU

8. Radering av uppgifter

Kundens uppgifter kan raderas på kundens begäran. Dessutom har Jätevesiliike Vestelli Ab rätt att radera uppgifter som en del av sin egen övervakning

9. Principerna för registerskydd

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt och endast behöriga personer har tillgång till dem. Manuellt inhämtade uppgifter överförs via en krypterad uppkoppling till en digital kunddatabas.

Den digitala kunddatabasen skyddas med brandvägg.