Inredingsarkitekten Vertti Kivi valde Vestellis Biorenare 4, Kyrkslätt

Vertti Kivi byggde ett fritidshus nära Kyrkslätt på ön Gräspajkan. Ön ligger ungefär 80 meter från fastlandet. Kivi berättar att köpet av ön hände av en slump. “Vi sökte inte efter en ö men vi var på besök hos bekanta i närheten och de berättade för oss att ön var till salu. Ett år senare beslöt vi oss för att köpa den och här är vi nu”, säger Kivi nöjt.

More

Jari Kauppila skaffade Vestellis Biorenare 3 till sitt egnahemshus i Åbo

Jari Kauppila byggde tillsammans med sin fru ett egnahemshus på Satava i Åbo. De bestämde sig för att flytta från centrum till skärgården då de blev pensionerade. Det är väldigt svårt att hitta tomtar till salu i Åbo skärgård, men Jaris frus föräldrar har tidigare ägt tomten så det var ett naturligt val att bygga där.  More

Kimmo Naakka skaffade Vestellis Biorenare 4 till sitt sommarställe i Raseborg

Kimmo Naakka byggde ett fritidshus invid havet i Raseborg. Entreprenören Wassis var ansvarig för avloppsplaneringen. För husets gråvatten installerades Vestellis Biorenare 4. “Eftersom huset ligger på berggrund, var det krävande att planera avloppsreningen, men med hjälp av Wassis hittade vi en funktionerande lösning för hantering av avloppsvattnet.”
More