Oy Embria Village ville ha ett avloppssystem som fyller dagens miljökrav, Joutseno

Oy Embria Village ville förnya byggnadskomplexets avloppssystem i Joutseno. De ville ha ett system som fyller dagens miljökrav och följer lagstiftningen. Allt avloppsvatten i komplexet renas nu med en BioKube Mars 6000. De större Biokuberna dimensioneras alltid enligt objektet. I det här objektets system finns kapacitet för upp till hundra personer.

More