Planerare

Ladda ned vår produktdokumentation här.

Som bilaga till avloppsvattenplanen behöver du en typritning, en sammanställning av undersökningsresultaten och installations-, bruks- och underhållsanvisningar. Du finner dem nedan. De fullständiga rapporterna hittar du nere på sidan.

Vestelli Bio-3, Svenska

Dimensionering = 1-6 personer (750 l/dygn)

PDF

DWG

Broschyr Vestelli Bio-3

Installationsanvisning Vestelli Bio-3

Vestelli Bio-4, Svenska

Dimensionering = 1-10 personer (1200 l/dygn)

PDF

DWG

Broschyr Vestelli Bio-4

Installationsanvisning Vestelli Bio-4