Planerare

Ladda ned vår produktdokumentation här.

Som bilaga till avloppsvattenplanen behöver du en typritning, en sammanställning av undersökningsresultaten och installations-, bruks- och underhållsanvisningar. Du finner dem nedan. De fullständiga rapporterna hittar du nere på sidan.

PDF

DWG

PDF

DWG

Vestelli Biorenare 3, Svenska

Dimensionering = 1-6 personer (750 l/dygn)

PDF

DWG

Vestelli Biorenare 3 Broschyr

Vestelli Biorenare 3 Installations-, bruks- och underhållsanvisning

Vestelli Biorenare stor testrapport

Vestelli Biorenare 3 Teknisk bild (Utlopp i dike)

Vestelli Biorenare 3 Teknisk bild (Infiltrationsbrunn)

Vestelli Biorenare 4, Svenska

Dimensionering = 1-10 personer (1200 l/dygn)

PDF

DWG

Broschyr Vestelli Biorenare 4

Installationsanvisning Vestelli Biorenare 4

Vestelli Biorenare stor testrapport