Biorenare 2

En effektiv gråvattenrenare för sommarstugor

Kontinuerlig rengöring av gråvatten

Användning

 • Rengöring av gråvatten i sommarstugor och bastu
 • Kapacitet 1-5 personer
 • Dimensioneringsflöde 300l / dygn
 • Lämplig för såväl sommar- som vinterbruk
 • Kan installeras såväl på markytan som in i marken
 • Ej lämplig för avloppsvatten från disk- eller tvättmaskin
0 %

TILLVERKAD

I FINLAND

+ 0

SÅLDA

PRODUKTER

0 %

AV VÅRA KUNDER

REKOMMENDERAR

Funktionsprincip

Funktionen grundar sig på ett två brunns system, där filtreringsbrunnen funktionerar som en föravskiljare av fasta partiklarna och fett och den därefter kommande massabrunnen renar avloppsvattnet från mera näringsämnen och mikrober med en speciell biokol-sand-massa blandning.

 1. Gråvattnet leds med ett avloppsrör till avloppstanken och filtreringspåsen.
 2. Gråvattnet rinner genom filtreringspåsen som samlar upp fasta partiklar.
 3. Fetter flyter upp till ytan. Fettet hindras från att komma vidare genom ett t-stycke på utgående avlopp.
 4. Gråvattnet rinner med gravitation
  från filtreringsbrunnen till massabrunnen.
 5. I massabrunnen leds vattnet genom
  filtreringsmassan nerifrån uppåt.
 6. Gråvattnet rinner ut från massabrunnen med hjälp av gravitation till utloppsplatsen.

Teknisk information

Biorenare 2

 • Kapacitet 1–5 personer
 • Beräkningsflöde 300 l/dygn
 • Material nylon, polyester, HST
 • Vikt
  ◦ Filtreringsbrunn 20 kg
  ◦ Massabrunn 10 kg
 • Höjd
  ◦ Filtreringsbrunn låg 900 mm
  ◦ Massabrunn låg 900 mm
  ◦ Filtreringsbrunn hög 1300 mm
  ◦ Massabrunn hög 1300 mm
 • Diameter
  ◦ Filtreringsbrunn 560 mm
  ◦ Massabrunn 315 mm
 • Filtreringsbrunn
  ◦ Anslutningsrör Ø 75 mm
  ◦ Avlopp in (från bottnet) 510 mm
  ◦ Avlopp ut (från bottnet) 420 mm
 • Massabrunn
  ◦ Anslutningsrör Ø 75 mm
  ◦ Avlopp in (från bottnet) 500 mm
  ◦ Avlopp ut (från bottnet) 470 mm
  ◦ Avloppets överrinning
  (från bottnet) 500 mm
 • Locket låsbart med hänglås
 • Garanti två år

Ilta-sanomat följde med installationen av biorenaren

Ilta-sanomat följde med hur Vestelli Biorenare 2 installerades till ett fritidshus i Ingå. Tryck på länken för att se bilder på installationen.

0 %

TILLVERKAD

I FINLAND

+ 0

SÅLDA

PRODUKTER

0 %

AV VÅRA KUNDER

REKOMMENDERAR

Står du inför valet av avloppsvattensystem?

Vestelli är ett finskt företag känt för marknadens mest omfattande kompetens inom rening av avloppsvatten och för utvecklingen av nya reningsmetoder.