Maaperäkäsittely

Saat meiltä laadukkaat maaperäkäsittelyratkaisut erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

 

Maaperäkäsittelyssä (ns. kenttäratkaisussa) veden puhdistus perustuu eri maa-ainesten kykyyn suodattaa haitalliset aineet jätevedestä. Suodatuskentän teossa tarvitset suodatushiekkaa ja sepeliä. Imeytyskentässä tarvitset sepeliä. Säiliön asentamiseen tarvitset myös hiekkaa.

MAAPERÄKÄSITTELYT PUTKISTOILLA KAIKILLE JÄTEVESILLE

 

Vestellin maaperäkäsittelyt kaikille vesille toteutetaan yhdistämällä 3-osastoinen 2 m³ saostussäiliö suodatus- tai imeytysputkilla toteutettuun maaperäkäsittelyyn.

Saostussäiliö erottelee tehokkaasti jätevedestä kiintoaineet johtuen sen rakenteesta, jossa jäteveden erottelumatka säiliön sisällä on yli neljä metriä. Molemmissa säiliössä on myös telekooppinen nousuputki, mikä helpottaa asennusta.

Vestellin maaperäkäsittelyt eivät vaadi sähköä toimiakseen ja huolto sujuu vaivattomasti imuautolla.

Maaperäkäsittelyt on suunniteltu 1–5 hengen talouksien tarpeisiin. Maaperäkäsittelyillä voidaan toteuttaa myös laajempia kohteita. Kysy isompien kohteiden toteutuksista Vestellin jätevesiasiantuntijoilta.

suodatusputkistopaketti

Suodatusputkistopaketti

Suodatusputkistolla rakennetaan tontille luonnonmukainen maasuodatuskenttä, jossa jätevedet suodattuvat kenttään putkien kautta. Suodatusputkistopaketilla rakennat maasuodattamon vaivattomasti ja helposti.

Suodatusputkistopaketti 5 koostuu 2 m³ saostussäiliöstä, jakokaivosta, imeytysputkista, suodatuskankaasta, kokoomaputkista ja kokoomakaivosta. Järjestelmää voi täy-dentää tarkastukaivolla.

imeytysputkipaketti

Imeytysputkipaketti

Imeytysputkipakettiin on kerätty kaikki yhden kiinteistön jätevesien maahan-imeyttämiseen tarvittavat tarvikkeet. Imey-tysputkipaketti koostuu saostussäiliöstä, jakokaivosta, tarvittavista imeytysputkista ja suodatinkankaasta. Vestellin imeytysputki-paketti sisältää aina jakokaivon, mikä helpottaa puhdistimen sijoittamista tontille sekä parantaa huollettavuutta vuosien käytön aikana.

Imeytysputkipaketti vaatii asennuskohteelta sopivan vettäläpäisevän maaperän sekä suotuisat olosuhteet maaperävesien suhteen.

HARMAIDEN VESIEN KÄSITTELY

 

Harmaiden vesien maaperäkäsittelyt toteutetaan yhdistämällä 2-osastoinen 1 m³ saostussäiliö suodatus- tai imeytysputkilla tehtyyn maaperäkäsittelyyn. Taloutesi mustat vedet voidaan käsitellä kuivakäymälässä, kompostoitavassa käymälässä tai ohjata umpisäiliöön eli toteuttaa ns. kaksoisviemäröinti.

HUOM!

Voit muuntaa minkä tahansa maaperäkäsittelyiden puhdistusjärjestelmän kaksoisviemäröintijärjestelmäksi umpisäiliön avulla.

Vestellin umpisäiliöt varastoivat wc-vedet ja huolto hoituu helposti imuautolla!

Sako-Hertta imeytysputkipaketti

Sako-Hertta imeytysputkipaketti koostuu saostussäiliöstä, tarvittavista imeytysput-kista ja suodatinkankaasta.

 

Kaksoisviemäröinti Sako-Hertta imeytysputkipaketti

Sako-Hertta imeytysputkipaketti koostuu saostussäiliöstä, tarvittavista imeytysputkista ja suodatinkankaasta. Kaksoisviemä-röinnissä mustat vedet on ohjattu Vestellin umpisäiliöön.

 

SUODATUSKASETTIPAKETIT

Suodastuskasettipaketit ovat tehokkaat ja vaivattomat maaperäkäsittely-järjestelmät jätevesien puhdistamiseen. Järjestelmät on mitoitettu 1–10 hlön jäteveden puhdistuksen tarpeisiin.

Suodatuskasettipakettien etuja ovat niiden edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä. Suodatuskasettipaketit ovat muita suodatusjärjestelmiä pienikokoisempia, joten ne voidaan asentaa pienemmille tonteille. Suodatuskasettipakettien asentaminen kestää ammattilaiselta noin päivän.

Suodatuskasettipaketit koostuvat saostussäiliöstä, suodatuskaseteista ja tarvittavista kokooma- ja tuuletusputkista. Paketit sisältävät kaiken tarvittavan maasuodatusjärjes-telmän rakentamiseen.

Suodatuskasettipaketti 5

Suodatuskasettipaketti sopii 1–5 hengen talouden jätevesien käsittelyyn.

 

suodatuskasettipaketti 7

Suodatuskasettipaketti 7

Suodatuskasettipaketti sopii 1–7 hengen talouden jätevesienkäsittelyyn.

 

Suodatuskasettipaketti 10

Suodatuskasettipaketti sopii 1–10 hengen talouden jätevesienkäsittelyyn.

 

Sako-Hertta suodatuskasettipaketti

Sako-Hertta suodatuskasettipaketti sopii 1–5 hengen talouden harmaiden jätevesienkäsittelyyn. Umpisäiliön avulla muunnat tuotteen kaksoisviemäröinti-järjestemäksi.

 

SUODATUSKASETIT

Suodatuskasetit ovat tehokas ja pieneen tilaan mahtuva tapa rakentaa maasuodatusjärjestelmä. Suodatuskasetti on valmistettu vettymättömästä EPS-muovista ja sitä on helppo käsitellä.

Kasetin mitat:

800 mm (leveys), 1 200 mm (pituus) ja 260 mm (korkeus).

 

2 M3 SAOSTUSSÄILIÖ

Vestelli maaperäkäsittely järjestelmien ydin on saostussäiliö, jonka tilavuus on 2 m3. Saostussäiliön rakenteesta johtuen järjestelmä erottelee tehokkaasti kiintoaineet. Säiliön teleskooppinen nousuputki helpottaa asennusta. Tuloputkessa muhviliitos, joka estää tuloputken asentamisen liian syvälle säiliöön.

 

1 M3 SAOSTUSSÄILIÖ

Säiliö on suunniteltu pienikokoiseksi, mutta tehokkaaksi pitkän erottelu-matkan ansioista. Säiliön teleskooppiset nousuputket helpottavat asentamista. Säiliön koko 1 000 litraa. Säiliöön ei saa johtaa wc-vesiä. Voit muuntaa puhdistusjärjestelmän kaksoisviemäröintijärjestelmäksi umpisäiliön avulla. Vestellin umpisäiliöt varastoivat wc-vedet ja huolto hoituu helposti imuautolla.

Tilantarve

Järjestelmän tilantarve on vain 6 m2. Suodatuskenttä voidaan rakentaa 5,0 m × 1,5 m tilaan. Suodatuskaseteil-la säästät asennustyössä ja -ajassa sekä tarvittavissa maa-aineksissa.

 

Dokumentit

Alapuolelta voit ladata tarpeelliset materiaalit Vestelli maaperäkäsittelyjärjestelmistä.

Haluatko kuulla millainen jätevesiratkaisu kiinteistöllesi sopii? Ota yhteyttä! Olemme toteuttaneet yli 5 000 jätevesijärjestelmää Suomessa, ja asiantuntijamme tuntevat jätevesiratkaisut läpikotaisin. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. Autamme mielellämme kaikissa jätevesien käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Täytä tiedot ja saat tarjouksen välittömästi sähköpostiisi

Haluaisin tarjouksen sähköpostiini: