Sako-Hertta suodatuskasettipaketti 10

Kuvaus Tekniset tiedot

Suodatuskasetti -järjestelmät on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talousvesienkin ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Suodatuskasettipaketti sopii 1-10 hengen talouden jätevesien käsittelyyn. Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ja edullisesti ilman sähköä ja kemikaaleja. Suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Suodatuskasettipaketti 10 vaatii asennuskohteessa vain 12 m² tilan. Suodatuskasetit ovatkin erinomainen valinta kohteisiin, joissa valmiiksi rakennettu piha tai asennuskohteen pieni pinta-ala rajoittaa mahdollisuuksia liikkua tontilla. Suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla. Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen.

Toimitussisältö:

 • 2 m³ esiselkeytin
 • 2 m³ saostussäiliö
 • Suodatuskasetteja 12 kpl
 • Jakokaivo
 • Ø 110 mm kokoomaputket 10 kpl
 • Ø 110 mm T-haara 2kpl
 • Ø 110 mm kulma 4 kpl
 • Kokoomakaivo Ø 315
 • Liitosyhteet
 • Ilmastusputket ja -hatut
 • Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

Prosessikuvaus:

 • Wc- ja pesuvedet johdetaan saostussäiliöön
 • Saostussäiliö erottelee kiintoaineet ja johtaa vedet suodatuskenttään
 • Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön
 • Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla