Sako-Hertta suodatuskasettipaketti 5

Kuvaus Tekniset tiedot

Suodatuskasettipaketti on suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talousvesienkin ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen talouden jätevesien käsittelyyn. Järjestelmä puhdistaa jätevedet tehokkaasti ja edullisesti ilman sähköä ja kemikaaleja. Suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Suodatuskasettipaketti on muita suodatusjärjestelmiä pienikokoisempi, joten se vaatii asennuskohteessa vain 6 m² tilan. Suodatuskasetit ovatkin erinomainen valinta kohteisiin, joissa valmiiksi rakennettu piha tai asennuskohteen pieni pinta-ala rajoittaa mahdollisuuksia liikkua tontilla. Suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla. Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen.

Toimitussisältö:

 • Kolmikammioinen 2 m³ saostussäiliö
 • Suodatuskasetteja 6 kpl
 • Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
 • Ø 110 mm T-Haara
 • Ø 110 mm kulma 2 kpl
 • Liitosyhteet
 • Ilmastusputket ja -hatut
 • Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

Prosessikuvaus:

 • Wc- ja pesuvedet johdetaan saostussäiliöön
 • Saostussäiliö erottelee kiintoaineet ja johtaa vedet suodatuskenttään
 • Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdistettu vesi kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi ympäristöön
 • Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla