Sako-Hertta suodatuskasettipaketti

Kuvaus Tekniset tiedot

Vestellin harmaavesituotteet puhdistavat kotitalouksien ja vapaa-ajanasuntojen harmaat vedet eli pesuvedet tehokkaasti ilman sähköä ja kemikaaleja. Sako-Hertta suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen talouden pesuvesien käsittelyyn. Sako-Hertta suodatuskasettipaketin etuja ovat sen edullisuus asennusvaiheessa ja helppohoitoisuus käytettäessä.

Sako-Hertta suodatuskasettipaketilla rakennat maasuodattamon helposti vaativaankin asennuskohteeseen. Suodatuskasettipaketti vaatii vain 6 m² asennustilan ja suodatuskenttä voidaan toteuttaa myös vaakavirtauksena tai pengertämällä pumppaamon avulla.

Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Asennuksen yhteydessä saostussäiliö on helppo ankkuroida ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta.

Toimitussisältö:

 • Kaksikammioinen 1 m³ saostussäiliö
 • Suodatuskasetit 6 kpl
 • 110 mm kokoomaputket 5 kpl
 • 110 mm T-Haara
 • 110 mm kulma 2 kpl
 • Liitosyhteet
 • Ilmastusputket ja hatut

Prosessikuvaus:

 • Pesuvedet johdetaan saostussäiliöön
 • Kaksikammioinen saostussäiliö erottelee pesuvesistä mahdolliset kiintoaineet sekä rasvat ja johtaa vedet suodatuskenttään
 • Vesi suodattuu kasettien läpi ja puhdas vesi johdetaan salaojan kautta maaperään
 • Tuuletusputket pitävät huolen, ettei hajuhaittoja pääse syntymään
 • Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla

Sako-Hertan avulla rakennat helposti myös kaksoisviemäröinnin, jossa pesuvedet johdetaan säiliöstä maasuodatuskenttään ja WC-vedet umpisäiliöön.

Toimitussisältö umpisäiliö 5000:

 • 5 m³ umpisäiliö
 • Ø 110 mm tuloyhde
 • 315 mm teleskooppinen huolto/tyhjennysyhde