Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Jätevesiliike Vestelli Oy (2364009-4), Pyhäjärvenkatu 5A, 33200 Tampere (Jäljempänä järjestäjä)

2. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.1.2019 – 31.12.2019. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä mukaan kilpailuun. Postitse 31.12.2019 mennessä saapuneet vastaukset hyväksytään mukaan kilpailuun. Arvonta suoritetaan 15.2.2020 mennessä.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanin ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun valmisteluun. Kilpailuun osallistuja suostuu halutessaan siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Kilpailuun osallistuja voi halutessaan poistaa tietonsa suoramarkkinoinnista ilmoittamalla siitä Vestellin asiakaspalveluun p. 010 232 7220 tai sähköpostilla jatevesiliike@vestelli.fi.

Kilpailuun osallistuja sitoutuu asentamaan Biopuhdistaja-tuotteen 6kk sisällä tuotteen toimituksesta ja toimittamaan kuva- ja referenssimateriaalin järjestäjälle. Mikäli kilpailuun osallistuja ei pysty täyttämään tätä ehtoa arvotaan kilpailun palkinto uudestaan.

Kilpailuun voi osallistua jättämällä yhteystiedot internetissä osoitteessa www.vestelli.fi/arvonta, Facebookin kampanja julkaisussa, soittamalla p. 010 232 7220 tai palauttamalla kilpailulipukkeen, joita on saatavissa Vestellin messuosastoilla tai markkinointikirjeissä.

4. Palkinto ja sen arvonta

Kilpailun palkintona on Vestellin Biopuhdistaja 3 -harmaavesipuhdistaja toimitettuna Manner-Suomeen asiakkaan kiinteistölle. Palkinto ei sisällä erillistä jätevesisuunnitelmaa, tuotteen asennusta, eikä tarvittavia tarvikkeita. Palkinnon arvo on noin 3.400 euroa.

5. Palkinnon luovutus ja voittajan julkisuus

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista myös www.vestelli.fi -nettisivuilla, Vestellin Facebook-sivuilla ja osana Vestellin video- ja uutiskirjemarkkinointia. Arvonnan järjestäjä sopii voittajan kanssa tarkemmin voiton luovutuksen ajankohdasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Palkinto luovutetaan voittajalle viimeistään 31.12.2019, jonka jälkeen järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkinnon luovuttamiseen.
Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Arpajaisvero ja muut kustannukset

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamiseen liittyvistä kustannuksista Manner-Suomen alueella.

7. Palkinnon hyvittäminen tai vaihto

Järjestäjä hyvittää voittajalle kauppasummaa maksimissaan 3.400 euroon asti, mikäli voittaja on tilannut Vestellin tuotteita kilpailuaikana 1.1.2019 – 31.12.2019. Kauppahinnan hyvitys ei siis koske kilpailuajan ulkopuolella tehtyjä Vestelli-tilauksia. Palkintoa ei myöskään vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.