Blogg

Med en Bioreaktor får du alltid ett utomordentligt reningsresultat

Oberoende forskning om Bioreaktorn har bedrivits i sex år. Bioreaktorn uppfyller under alla förhållanden den högsta skyddsnivån i miljöskyddslagen 19/2017. Bioreaktorn ger dig alltid ett utomordentligt reningsresultat oberoende av fastighetens utrustningsnivå, varierande bruk och årstid – och naturen tackar.

More

Felfri planering och smidig installation

Bioreaktorn har noggrant planerats för att motsvara kraven vid användningen. Monteringen är ytterst enkel, du kan inte misslyckas! Du behöver inte fundera på jordmånens beskaffenhet, tomtens storlek, tillräckliga nivåskillnader, pumpstationer o.d.

Bioreaktorns utrymmesbehov är endast 1,5 x 1,5 meter. Höjdskillnaden mellan in- och utlopp är endast 5 cm.

More